Cieľom projektu je zavedenie systému kvality v oblasti transplantácií orgánov, tkanív a buniek v súlade so smernicou č.23/2004/ES.

Súčasťou projektu je vývoj informačného systému pre centrum pre transplantáciu orgánov a tkanivové centrá. V neposlednom rade sa pripraví manuál/príručka pre zdravotníckych pracovníkov centier a informačný leták pre verejnosť.

material_22_pdf-suborov.zip

material_22_pdf-suborov.zip