Na Slovensku máme 3 potvrdené prípady ochorenia Covid-19 (koronavírus), 389 vzoriek je negatívnych, z toho 50 vzoriek bolo dnes prešetrených.

Ako úzky kontakt potvrdených prípadov bolo identifikovaných a preverených 31 ľudí, ich vzorky boli odoslané na odber biologického materiálu na Kliniku infektológie a geografickej medicíny UNB.

Prešetrené boli aj bežné kontakty uvedených osôb, išlo o 150 ľudí. V ich prípadoch boli nariadené príslušné opatrenia v závislosti od epidemiologického rizika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave v súvislosti s potvrdenými troma prípadmi ochorenia COVID-19 v Bratislavskom kraji pracuje v pohotovostnom režime a zabezpečuje všetky potrebné preventívne opatrenia s dôrazom na maximálnu ochranu ľudí a s dôrazom na elimináciu rizika šírenia ochorenia.

Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR, ktoré zatiaľ ako jediné v SR vykonáva laboratórnu diagnostiku vzoriek od osôb s podozrením na ochorenie COVID-19, kontinuálne, aj počas víkendu vyšetruje ďalšie klinické vzorky.

Zdravotníci v Univerzitnej nemocnici Bratislava sú taktiež v plnom nasadení a robia všetko preto, aby vyšetrenia zrealizovali kvalitne, rýchlo a bezpečne. Rezort zdravotníctva vďaka tímovej práce má situáciu ohľadom ochorenia COVID-19 (koronavírus) plne pod kontrolou.