Ministerstvo zdravotníctva SR spolu so Zdravotným a sociálnym fondom Dolného Rakúska vstúpili do projektu „Bridges for Birth“ v rámci programu Interreg. Cieľom je posilnenie prepojenia zdravotníckych systémov jednotlivých krajín. V tomto prípade ide o spoluprácu medzi nemocnicami Hainburg an der Donau a Národným ústavom detských chorôb v Bratislave, vrátane záchranných služieb oboch krajín. Prioritou pre európskych občanov je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, aj vzhľadom na čoraz intenzívnejšiu mobilitu. „V tejto etape pôjde o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa týka neonatologických pacientov. Ide o prvý dôležitý krok a som presvedčený, že sa nám podarí vyriešiť aj prípadné administratívne a právne otázky a zosúladiť tak výkony oboch zdravotníckych systémov s potrebami obyvateľov. Výsledkom bude efektívna a kvalitná zdravotná starostlivosť v našom prihraničnom regióne,“ uviedol štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik. Ministerstvo zdravotníctva SR v tomto projekte figuruje ako hlavný partner, pričom projekt sa realizuje s finančnou podporou zo zdrojov EÚ, prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Projekt postupne zadefinuje aj ďalšie možnosti v strategickom pláne „Agenda spolupráce 2020“, ktorá je predpokladom pre dlhodobo udržateľnú spoluprácu medzi Dolným Rakúskom a Slovenskom.