Dátum aktualizácie: 03.11.2020
Pridanie dodatku č. 3 a 4 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 8/2017

Príkaz ministra MZ SR č. 8/2017 v pdf formáte

Kliknutím na ikonu otvoríte dokument v .pdf formáte (vyššie rozlíšenie, lepšia čitateľnosť)


 

Dodatok č. 1 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 8/2017 účinný od 1.1.2019

Dodatok č. 1 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 8/2017 účinný od 1.1.2019 + Príloha č.1 Plán činnosti organizácie

 

Dodatok č. 2 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 8/2017 účinný od 1.1.2020

Dodatok č. 2 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 8/2017 účinný od 1.1.2020

 

Dodatok č. 3  k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 8/2017

Dodatok č. 3 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 8/2017 účinný od 30.4.2020

 

Dodatok č. 4  k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 8/2017

Dodatok č. 4 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 8/2017 účinný od 31.8.2020

 


Prvá strana Príkazu ministra MZ SR č. 8/2017Druhá strana Príkazu ministra MZ SR č. 8/2017