Dátum aktualizácie: 31.12.2018 
Pridanie dodatku č. 1 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 8/2017

Príkaz ministra MZ SR č. 8/2017 v pdf formáte

Kliknutím na ikonu otvoríte dokument v .pdf formáte (vyššie rozlíšenie, lepšia čitateľnosť)

Dodatok č. 1 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 8/2017 účinný od 1.1.2019Dodatok č. 1 k Príkazu ministerky zdravotníctva SR č. 8/2017 účinný od 1.1.2019 + Príloha č.1 Plán činnosti organizácie


Prvá strana Príkazu ministra MZ SR č. 8/2017Druhá strana Príkazu ministra MZ SR č. 8/2017