Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením vlády Slovenskej republiky č. 762 z 05. decembra 2022 finančné prostriedky určené na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku.

Za účelom zabezpečenia jednotného postupu a pravidiel súvisiacich s vykonávaním odvodov z poskytnutých finančných prostriedkov nielen z dôvodu finančného vyúčtovania a následného zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2022, ktorého termín je určený do 02. 05. 2023, vypracoval rezort zdravotníctva usmernenie, ktoré je určené pre prijímateľov finančných prostriedkov respektíve zamestnávateľov.


 

​​