Uzavretá výzva

 

číslo Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál
Kompletný materiál.zip Kompletný materiál v pdf.zip
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
01

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.docx Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
01-1

Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP

Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.docx Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.pdf
01-2 Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.docx Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.pdf
02 Návrh metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti Návrh metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti.docx Návrh metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti.pdf
02-1 Prílohy k Návrhu metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc
v rámci Plánu obnovy a odolnosti
Prílohy k Návrhu metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti.zip Prílohy k Návrhu metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti v pdf.zip
03 Vzor rozpočtu projektu Vzor rozpočtu projektu.xlsx Vzor rozpočtu projektu.pdf
04 Kritériá posúdenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR Kritériá posúdenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.pdf
05 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR
Schéma štátnej pomoci.pdf
06

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
06-1 Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
06-2 Príloha č. 2 - Opis projektu Príloha č. 2 - Opis projektu.pdf
06-3 Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu
Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR.docx Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR.pdf