Prítomní:

za MZ SR:

MUDr. Adam Hlôška, GR SFLP
PharmDr. Rastislav Pullmann, riaditeľ OKCLP
RNDr. Jozef Slaný, CSc., riaditeľ OF

za SLeK:

PharmDr. Tibor Czuľba, prezident SLeK
PharmDr. Štefan Krchňák, člen prezídia SLeK

 

Stretnutie sa uskutočnilo na základe listu Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) zo dňa 30.09.2013, ktorým žiadali p. ministerku MZ SR o osobné prijatie.

  1. GR SFLP – MUDr. Adam Hlôška na úvod informoval zástupcov SLeK, že p. ministerka ho poverila ich prijatím.
  2. SLeK žiada  p. ministerku, aby v roku 2014  prevzala záštitu, osobne sa zúčastnila a otvorila medzinárodné sympózium, ktoré Slovenská lekárnická komora organizuje v júni budúceho roka.
    GR SFLP - MUDr. Adam Hlôška odporučil SLeK, aby napísali oficiálny list p. ministerke a uviedli v ňom svoje požiadavky, prípadne požiadali o osobné prijatie.
  3. GR SFLP - MUDr. Adam Hlôška informoval zástupcov SLeK o opatreniach, ktoré prijal ŠUKL a MZ SR v oblasti reexportu liekov.
  4. SLeK žiada MZ SR o prehĺbenie kontrolnej činnosti v lekárňach. GR SFLP - MUDr. Adam Hlôška požiadal SLeK, aby napísali oficiálny list na MZ SR, v ktorom uvedú konkrétne pálčivé problémy, ktoré prerokuje MZ SR – odbor farmácie, ŠUKL a VÚC.

 

Zapísala: Mgr. Bronislava Šalková, OF