Zdravotníci dostanú zaslúžené odmeny. Vláda SR dnes schválila návrh z dielne ministerstva zdravotníctva na základe ktorého dostanú koncoročnú odmenu všetci zdravotníci. Štát vyhradil na odmeny zdravotníkom 50 705 746 eur.

Jednorazový finančný príspevok je určený pre všetkých lekárov, sestry a ďalších zdravotníckych pracovníkov. To znamená odmenu dostane každý lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník   či dokonca  študenti medicíny pracujúci u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky.

„Vo výplate za mesiac december si nájdu 350 eur, ďakujeme im za ich nasadenie, ich prácu si veľmi vážime,“ uviedol predseda Vlády SR Eduard Heger.

„Ďakujeme všetkým zdravotníkom za ich nesmierne dôležitú prácu pri pacientovi,“ povedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

„Vďaka zodpovednému hospodáreniu sa nám podarilo vyhradiť peniaze na odmeny a som rád, že oba rezorty – tak zdravotníctva ako práce, sociálnych vecí a rodiny, zareagovali na túto možnosť veľmi promtne,“ povedal minister financií Igor Matovič.

Odmenu dostane každý zdravotník, ktorého jeho zamestnávateľ (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti) nahlási do systému odmeňovania NCZI určeného na zber predmetných dát.

„Uvedený zber dát od zamestnávateľov bude prebiehať v termíne od 20. decembra 2021 od 07:00 hod do 22. decembra 2021 do 22:00 h,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva V. Lengvarský.

Po uzatvorení zberu dát Národným centrom zdravotníckych informácií bude Ministerstvo zdravotníctva SR disponovať počtom zdravotníckych pracovníkov, ktorých nahlásili zamestnávatelia za účelom prerozdelenia finančných prostriedkov vo výške 50 705 746 eur .

„Ministerstvo zdravotníctva následne zašle týmto zamestnávateľom, ktorí sa zapojili do systému odmeňovania, v stanovenom termíne finančné prostriedky, ktoré následne zamestnávateľ rovnomerne prerozdelí medzi všetkých nahlásených zdravotníckych pracovníkov v januári roku 2022 v mzde za mesiac december 2021,“ vysvetlil minister  Lengvarský.

Zhrnutie:

  1. Vláda Slovenskej republiky vyčlenila finančné prostriedky vo výške 50 705 746 eur za účelom vyplatenia jednorazového finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom.
     
  2. Zamestnávateľ do systému odmeňovania nahlási v stanovenom termíne počet všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky. Zároveň Zamestnávateľ uvedie číslo svojho bankového účtu, na ktorý následne zašle Ministerstvo zdravotníctva SR finančné prostriedky.

  3. Po uzatvorení systému odmeňovania Ministerstvo zdravotníctva SR zašle finančné prostriedky vo výške, ktorá zodpovedá počtu nahlásených zdravotníckych pracovníkov vynásobeného výškou jednorazového finančného príspevku vo výške 350 eur, ktorý pripadá na jedného zdravotníckeho pracovníka.

  4. Zamestnávateľ musí všetky finančné prostriedky prerozdeliť v rovnakej výške medzi všetkých nahlásených zdravotníckych pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky najneskôr v mesiaci január 2022.

  5. Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnanca, že nárok na vyplatenie odmeny vo výške 350 eur má zdravotnícky pracovník len jedenkrát a to vo vzťahu len k jednému zamestnávateľovi pričom zdravotnícky pracovník je povinný preukázateľne písomným spôsobom informovať všetkých svojich zamestnávateľov o skutočnosti, z ktorej bude zrejmé, voči ktorému si vyplatenie odmeny uplatňuje.

  6. Finančné prostriedky poskytne Ministerstvo zdravotníctva SR zamestnávateľovi vo výške celkovej ceny práce (“superhrubá mzda”), z ktorej zamestnávateľ zrealizuje svoju odvodovú povinnosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a následne aj odvodovú povinnosť zdravotníckeho pracovníka ako zamestnanca.