Slovenská republika na základe záverov z dnešného zasadnutia Bezpečnostnej rady SR prijala viaceré opatrenia. Dnes zároveň bezodkladne na pôde MV SR zasadol krízový štáb, ktorý bude na dennej báze vyhodnocovať aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 (koronavírus).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v tejto súvislosti upozorňuje všetkých občanov, ktorí sa chystajú súkromne alebo pracovne do zahraničia, aby zvážili cestovanie do krajín, kde sa prejavuje výskyt koronavírusu. Zoznam dotknutých krajín, kde bolo potvrdené ochorenie koronavírus, nájdete na webovom portáli MZVEZ SR www.mzv.sk

V tejto súvislosti občanom, ktorí sa vracajú zo zahraničia, budú zaslané aj núdzové SMS správy na ich mobilné telefónne číslo.

Vzhľadom na výskyt koronavírusu v Európe ministerstvo zároveň odporúča, aby občania pozorne sledovali počas a pri návrate z pobytu v zahraničí svoj zdravotný stav po dobu 14 dní a aby v prípade výskytu respiračných príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovali telefonicky lekára. Upozorňujeme ľudí, aby po spozorovaní príznakov kontaktovali lekára telefonicky a nechodili do nemocnice osobne z dôvodu zamedzeniu šírenia prípadnej nákazy.
Pre verejnosť sú zriadené aj infolinky a e-mailová adresa, kde im odborníci odpovedajú na otázky.

Kontakty:

  • Úrad verejného zdravotníctva SR - 0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812


Všetky potrebné informácie nájdete aj na nasledovných webových stránkach:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR súčasne upozorňuje všetkých občanov SR, aby pri návrate na Slovensko cez hraničné priechody počítali s možným zdržaním z dôvodu preventívnych opatrení prijatých v súvislosti so šírením koronavírusu v Európe.