​Posilnenie rozvoja excelentnej biomedicíny na Slovensku je hlavnou témou druhého ročníka podujatia „Life Science Innovation Day (R&D in Biomedicine and Biotechnology)“, ktoré sa uskutočňuje 22. mája 2019 vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave. Organizátorom tohto stretnutia je Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR.
Na podujatí s prezentáciami vystúpia napríklad výkonný člen predstavenstva Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory Peter Kompalla a generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Martin Smatana. „Rozvoj biomedicíny, najmä výskum a vývoj inovatívnej, včasnej, personalizovanej diagnostiky, liekov, medicínskych postupov a nových zdravotníckych technológií je nevyhnutný nielen pre zdravú populáciu, ale aj pre posilnenie znalostnej ekonomiky v SR, jej diverzifikáciu, konkurencieschopnosť a udržateľnosť. Kontinuálna a systémová podpora biomedicínskeho výskumu a vývoja nám taktiež pomôže udržať špičkových vedcov a pritiahnuť ďalších zo zahraničia, posilniť excelentnosť a internacionalizáciu našich vedeckých tímov, užšiu a efektívnejšiu spoluprácu medzi nemocnicami a vedecko-výskumnými pracoviskami,“ povedal Martin Smatana.
„Posilnenie excelentnej biomedicíny reflektuje aj iniciatíva Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR  etablovať systémovú biobankovú infraštruktúru s možnosťou financovania prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ,“ uviedla riaditeľka Inštitútu výskumu a vývoja MZ SR Ivica Kvietiková.
Na podujatí vystúpia špičkoví odborníci z verejného aj privátneho sektora zo Slovenska aj zahraničia. Toto podujatie je veľkou príležitosťou nielen na výmenu skúseností, ale najmä na vytvorenie platformy na diskusiu a posilnenie a rozvoj vedecko-výskumnej spolupráce, ktorá môže vyústiť do konkrétnych inovatívnych riešení v oblasti zdravia, relevantných ako pre Slovensko, tak aj v globálnom kontexte. 
 

 

Druhý ročník podujatia „Life Science Innovation Day (R&D in Biomedicine and Biotechnology)“Druhý ročník podujatia „Life Science Innovation Day (R&D in Biomedicine and Biotechnology)“