Po pridelení termínu na očkovanie dostane každý záujemca komplexné informácie prostredníctvom SMS správy a emailu:

    • dátum a čas očkovania,
    • názov vakcinačného centra,
    • presná adresa vakcinačného centra,
    • názov vakcíny a údaj či ide o prvú (1) alebo druhú dávku (2).

Názvy očkovacích látok:

COMIRNATY - očkovacia látka  Pfizer/BioNTech
MODERNA - očkovacia látka Moderna/NIAID
ASTRAZENECA - očkovacia látka od AstraZeneca a Oxfordskej univerzity

Záujemca by sa mal do vakcinačného centra dostaviť najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním. Po príchode musí predložiť doklad totožnosti a preukaz poistenca. Pre urýchlenie procesu si môže už doma vytlačiť a vyplniť informovaný súhlas a dotazník. Tieto dokumenty však treba podpísať až priamo vo vakcinačnom centre. Linky na dokumenty nájde v elektronickej pošte, NCZI mu pošle e-mail spolu s prideleným termínom očkovania. Dokumenty sú k dispozícii tu: https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/vsetko-o-ockovani/ockovaci-proces/dokumenty-na-stiahnutie-potrebne-pred-ockovanim

Informovaný súhlas a dotazník sa podpisuje aj pred očkovaním. 

V prípade, že si záujemca dokumenty nemôže vytlačiť a vyplniť doma, sú pre neho pripravené aj vo vakcinačnom centre.

Záujemcovia o očkovanie, ktorí podľa vyhlášky patria do Fázy č. 1, sa pred očkovaním musia preukázať dokladom o zamestnaní. A to potvrdením od zamestnávateľa, služobným preukazom alebo pracovnou zmluvou.

Vzor SMS správy o pridelení termínu očkovania:

Jan Novak, bol Vam prideleny termin ockovania. Vas termin a miesto ockovania: 3. 4. 2021 11:25, Stredna zdravotna skola, Trnava1, Daxnerova 6, 91701 Trnava (ASTRAZENECA 1)