Koronavírus a jeho mutácie sa na Slovensku stále aktívne šíria, spoločne môžeme eliminovať riziko prenosu nákazy dodržiavaním opatrení, nastavených pravidiel a odporúčaní. Ponúkame sumár praktických informácií a rád.

Ako dlho musím byť v karanténe, ak som bol v kontakte s „pozitívnym“?

Po úzkom kontakte  s COVID pozitívnym sa izolujte, nie hneď testujte. V prípade, ak ste boli v úzkom kontakte s človekom, ktorý je pozitívny na ochorenie COVID-19, v preventívnej domácej izolácii by ste mali byť 14 dní. Lehota sa počíta od posledného kontaktu s pozitívnym.

Za úzky kontakt môžete považovať:
• osoby, s ktorými ste strávili dlhší čas v jednej domácnosti, na pracovisku, v zasadačke a podobne,
• osobu, s ktorou ste boli tvárou v tvár (na vzdialenosť menšiu než meter), v blízkosti ktorej ste kašlali a kýchali, alebo s ktorou ste mali fyzický kontakt,
• osoby, s ktorými ste strávili viac než 15 minút vo vzdialenosti do dvoch metrov,
• osoby, ktoré s vami cestovali v aute, alebo sedeli vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v inom dopravnom prostriedku.

Kedy môžem ísť na test, ak som bol v úzkom kontakte s pozitívnym, aby som zistil adekvátny výsledok?

Na RT-PCR test by ste mali ísť najskôr na 8. deň. Ide o zmenu, kde sa doteraz odporúčalo testovanie na 5. deň po kontakte s pozitívnou osobou. Až vtedy zistíte relevantný výsledok, či ste sa od infikovaného nakazili. Prihlásiť na RT-PCR test je možné online tu: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/
Ak máte výsledok negatívny, aj napriek tomu musíte z preventívnych dôvodov dokončiť dvojtýždňovú domácu izoláciu.

Ako mám postupovať, ak sa vrátim zo zahraničia?

Po návrate zo zahraničia najskôr vyplním formulár e-hranica a zaregistrujem sa tu: http://korona.gov.sk/ehranica.
Ak sa vrátim z rizikových krajín, absolvujem štrnásťdňovú domácu izoláciu, počas ktorej sa nechám najskôr na 8. deň otestovať prostredníctvom RT-PCR testu. Ak bude výsledok negatívny, domáca izolácia sa končí.

Ak sú moje deti mladšie ako 10 rokov, izolácia im skončí s ostatnými členmi spoločnej domácnosti. Po príchode zo zahraničia hoci aj jednej osoby, sú následne z preventívnych dôvodov v domácej izolácii všetci členovia spoločnej domácnosti.

V prípade, ak sa ja ani moja rodina nezúčastníme testovania a máme bezpríznakový priebeh, domáca izolácia sa nám končí po 14tich dňoch.

Ak sa vrátim z niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska a nepreukážem sa negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín, musím ísť do domácej izolácie. Platia tu rovnaké pravidlá o 14-dňovej izolácii a teste na 8. deň.

Ak sa vrátim z Česka či Rakúska nemusím ísť do domácej izolácie, ak mám negatívny antigénový test nie starší ako 72 hodín. V tomto prípade sa tiež nemusím registrovať cez formulár e-hranica.

Ak som pozitívny na ochorenie COVID-19, môžem nakupovať v supermarkete alebo v potravinách?

Nie. Ak som pozitívny na ochorenie, nemôžem ísť medzi ďalších ľudí a šíriť vírus. V takomto prípade využívam online nákup a donášku pred dvere, prípadne poprosím susedov o nákup a položenie tašiek s nákupom pred dvere.  
Takisto pomoc s nákupom ponúkajú niektoré samosprávy, Slovenský červený kríž alebo charitatívne organizácie.
Ak nemám žiadnu inú možnosť, posledný krok, ktorý ale neodporúčame, je návšteva najbližších potravín s respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu s dodržaním všetkých hygienických opatrení ako dezinfekcia rúk pred odchodom z domu a pri vstupe do obchodu a dodržiavanie odstupu od ostatných ľudí.

Na koľko testov a aké testy mám mesačne v rámci preventívneho testovania nárok?

Od 1. februára platí, že mám hradený RT-PCR test zo zdravotného poistenia dvakrát do mesiaca. V prípade potreby vyššej frekvencie testovania v jednom mesiaci, sa môžem v neobmedzenom počte testovať antigénovým testom.

Môžem cestovať v MHD bez testu?

Bez ohľadu na farby okresov je vhodné, ak cestujem MHD, aby som sa raz za 7 dní pretestoval. V tomto prípade ide o odporúčanie a výzvu ministerstva zdravotníctva, aby do MHD nastupovali ľudia len s negatívnym testom.