V zmysle platných opatrení je nutné sa vo viacerých situáciách preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. V rámci výnimiek je možné predložiť doklad o prekonaní ochorenia nie starší ako tri mesiace. Podľa lekárov sa na nich opäť obracajú ľudia a žiadajú doklad o prekonaní ochorenia. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že kontaktovať všeobecného lekára nie je nutné. Postačuje aj doklad o pozitívnom teste.
 
Slovenská lekárska komora poukázala na podnety od všeobecných lekárov, ktorých pacienti opäť žiadajú o vystavenie potvrdenia o prekonaní COVID-19. Výnimku z preukazovania sa negatívnym testom totiž majú aj osoby, ktoré ochorenie COVID-19 už prekonali. Podmienkou však je, že musia mať doklad o prekonaní nie starší ako tri mesiace.  Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že nie je nutné, aby bolo potvrdenie vydané všeobecným lekárom. V zmysle platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa osoba môže preukázať dokladom, že jej bolo ochorenie COVID-19 diagnostikované v období nie dávnejšie ako tri mesiace. Doklad môže mať aj formu emailu alebo SMS o pozitívnom teste. Musí však obsahovať jasný identifikačný prvok testovanej osoby, ktorý dokáže kontrolný orgán overiť.

V súčasnosti zároveň platí, že aj bez vykonaného negatívneho testu je možné ísť napríklad do lekárne. V nevyhnutnom rozsahu je výnimka pri zabezpečovaní liekov a zdravotníckych pomôcok. Rovnako tak je umožnená cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej starostlivosti. Výnimka platí aj pre cestu na vykonanie testu na ochorenie COVID-19. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti nie je podmienená vykonaním testu na ochorenie COVID-19. Každý občan by si však mal uvedomiť svoju individuálnu zodpovednosť vo veci dodržiavania protiepidemických opatrení. Ministerstvo zdravotníctva opakovane upozorňuje, aby ľudia s pozitívnym testom, v domácom liečení,  boli v kontakte so svojím všeobecným lekárom. Aj mierne zhoršenie zdravotného stavu je nutné konzultovať s lekárom, aby dokázal dostatočne včas nasadiť potrebný liečebný postup. Čím možno predísť komplikáciám a následnej nutnosti hospitalizácie.