​Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo viaceré praktické pozitívne zmeny pre ľudí, poslanci im dali v utorok 9. júna v Národnej rade zelenú.
 
„Zákaz predaja osobných ochranných prostriedkov sa čiastočne uvoľní, predávať širokej verejnosti sa budú môcť bezventilové respirátory FFP 2. Sú bezpečnejšie ako bežné rúška a MZ ich odporúča používať počas pandémie COVID-19 ľuďom, ktorí prichádzajú do kontaktu s ľuďmi s respiračným ochorením, alebo s osobami, ktoré pricestovali z krajín, ktoré vláda v súčasnosti nepovažuje za bezpečné krajiny. K obmedzeniu ich predaja len pre zdravotníkov, VÚC a silové zložky vláda pristúpila po odporučení Ústredného krízového štábu pre ich akútny nedostatok na trhu. Následkom tohoto opatrenia bol pokles ich ceny. K súčasnému uvoľneniu predaja sme pristúpili z dôvodu ich dostatku na trhu,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
 
Vzhľadom na súčasnú situáciu pandémie COVID-19 a s ňou spojenú zníženú kapacitu zdravotníckych zariadení poslanci schválili predĺženie obdobia, počas ktorého môže byť pomer úhrady zdravotnej poisťovne a doplatku poistenca za liek zmenený tak, aby farmafirma mohla znížiť doplatok za liek pacienta na finančne únosnú úroveň.
 
„Ak by sme na ministerstve nepripravili legislatívnu zmenu, ktorú dnes poslanci schválili, od 1.júla by niektorým pacientom vznikol za ich lieky neúnosný nárast doplatkov, viac ako 50 eur za krabičku balenia. Ich predpísaná liečba by sa im tak stala finančne nedostupnou,“ vysvetlil šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí.
 
Pacient na prvom mieste nie je pre rezort fráza. Ministerstvo zdravotníctva robí všetky zmeny v prvom rade so zreteľom na pacienta. „V nepriaznivej epidemiologickej situácii v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 nebolo a ani nie je možné niektoré skupiny pacientov, u ktorých by doplatok vyskočil, prestavovať na inú liečbu. V navrhovanom legislatívnom opatrení sme zároveň našli aj referenčné skupiny nezameniteľných liekov. V tých prípadoch by sa pacienti k lacnejšej liečbe ani dostať nevedeli. Ministerstvo vďaka svojmu opatreniu vyčíslilo potenciálnu úsporu v peňaženkách pacientov na viac ako 10 mil. eur, na ktorú sa poskladajú farmafirmy,“ vysvetlil minister M. Krajčí s tým, že od 1.7. môžu farmaceutické spoločnosti dokonca znížiť aj doplatky za lieky pre pacientov, ktoré sú vyššie ako 30 euro na krabičku.
 
Legislatívnu zmenu z dielne ministerstva zdravotníctva podporila aj Asociácia na ochranu práv pacientov. „Ak by sa zákon neschválil, od 1. júla by nebolo možné kompenzovať doplatok pre 50 referenčných skupín, z toho iba 34 referenčných skupín obsahuje liek bez doplatku a 16 nemá možnosť lieku bez doplatku. Nemožnosť kompenzovať doplatok pacienta sa by sa týkala celkovo 141 liekov, generických, biologicky podobných aj originálnych. Doplatky za balenie lieku by sa pohybovali od 50 do 200 eur,“ povedala prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová.
 
Schválená legislatíva ruší aj dočasné pozastavenie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktoré bolo nevyhnutné realizovať v súvislosti s ochranou verejného zdravia počas pandémie COVID-19. Zároveň umožňuje školiteľovi započítať prax tým zdravotníkom, u ktorých pre epidemiologické obmedzenia nedošlo k prerušeniu ich vzdelávania.