Prítomnosť nového koronavírusu sa potvrdila u 42 klientov a piatich zamestnancov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Pezinku. Celkovo bolo testovaných 78 klientov a 25 členov personálu domova. Sedem klientov domova – šesť žien a jeden muž sú momentálne hospitalizovaní na Klinike infektológie a geografickej medicíny (KIGM) UNB Bratislava. Ďalších 36 zamestnancov s deväť klientov sa podrobia testovaniu v najbližšom čase.

„Predpokladám, že pozitívnych testov v Pezinku bude ešte viac,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Minister inicioval tím lekárov, ktorý v domove robí klinický skríning. „Robí sa im EKG, meria sa im kyslík v krvi a na základe toho sa im bude nasadzovať liečba,“ informoval minister s tým, že ak to bude potrebné, budú klientov zariadenia hospitalizovať.

V zariadení v Pezinku boli prijaté krízové a protiepidemické opatrenia. Zariadenie je izolované od okolia, oddelení sú pozitívni a negatívni klienti, pokračuje sa v epidemiologickom vyšetrovaní personálu zariadenia a osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s COVID-19 pozitívnymi klientmi. Zabezpečil sa zvýšený hygienický režim zariadenia, boli doplnené osobné ochranné pomôcky pre ošetrujúci personál zariadenia. Zároveň bol vyčlenený personál zariadenia, ktorý bude mať na starosti COVID-19 pozitívnych pacientov a bolo zabezpečené oddelené ubytovanie a priestory pre personál COVID-19 negatívny aj pozitívny. V spolupráci s KIGM UNB sa na dnes zabezpečilo výjazdové lekárske klinické vyšetrenie klientov zariadenia za účelom ich ďalšieho vyselektovania v zmysle možnosti sledovania zdravotného stavu v spolupráci so všeobecným lekárom, možnosti ich liečby v rámci zariadenia alebo potreby prevozu na hospitalizáciu z hľadiska potreby ich hospitalizácie. Zároveň sa zabezpečilo aj testovanie zvyšného personálu na prítomnosť nového koronavírusu.

Počet nových pozitívnych prípadov ochorenia tak stúpol na 74, v nedeľu pribudlo 27 nových prípadov, plus 47 pozitívnych osôb v DSS Pezinok. Celkovo tak máme na Slovensku 816 pozitívnych ľudí.