Po otvorení veľkokapacitných očkovacích centier v Bratislave a Poprade sa ich počet na Slovensku rozšíril na 14. Ministerstvo zdravotníctva so samosprávnymi krajmi pripravuje vznik v ďalších mestách.

Zrýchlenie očkovania ľudí patrí medzi absolútne priority ministerstva zdravotníctva. Preto v spolupráci so samosprávnymi krajmi pripravuje vznik ďalších veľkokapacitných očkovacích centier na Slovensku.

Tento víkend boli otvorené nové centrá na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave a v Poprade.

Súčasný počet 14-ich centier by mali už čoskoro rozšíriť nové veľkokapacitné očkovacie centrá v Rimavskej Sobote, Žiari nad Hronom, Nitre a v Trenčianskom kraji.

Kooperácia so župami pri vytváraní veľkokapacitných očkovacích centier sa ukázala ako veľmi efektívna. Samosprávne kraje totiž dokážu pri plánovaní nových lokalít zhodnotiť dostupnosť centra z hľadiska regionálnych špecifík a tiež potenciálneho záujmu o samotné očkovanie. 

Župy sú zároveň pre ministerstvo zdravotníctva kľúčový partnerom pri rozširovaní očkovacích kapacít aj vzhľadom na ich dosah na poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, bez ktorých by nebolo možné zrealizovať masové očkovanie záujemcov vo veľkokapacitných centrách.