​Ministri zdravotníctva EÚ sa vo štvrtok 16. júla spojili prostredníctvom videokonferencie, aby prediskutovali  dopad pandémie COVID-19 a hľadali spoločné riešenia počas nemeckého predsedníctva Rady EÚ. Videokonferencia ministrov zdravotníctva EÚ nahradila Neformálnu radu ministrov zdravotníctva, ktorá sa mala pôvodne uskutočniť v Bonne.
 
Konferenciu viedol minister zdravotníctva Jehn Spahn za účasti podpredsedu EK pre európsky spôsob života Margaritisa Schinasa a komisárky pre zdravie Stelly Kyriakides. Slovensko na videokonferencii zastupoval minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
 
Ministri diskutovali aj o posilnení mandátu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), keďže jeho posilnenie je vzhľadom na súčasnú pandémiu a budúce zdravotné krízy nevyhnutnosťou.
 
Zástupcovia rezortov prebrali aj tému týkajúcu sa dostupnosti liekov, nakoľko výroba účinných látok pre základné lieky sa čoraz viac sústreďuje mimo EÚ do tretích krajín a v niektorých prípadoch sa obmedzuje len na niekoľko málo výrobných miest. Ministri preto diskutovali aj o tom, ako by mohla EÚ posilniť svoju suverenitu v oblasti dostatku medicínskych produktov aj prostredníctvom "Farmastratégie," ktorú momentálne pripravuje Európska komisia.
 
Minister zdravotníctva Marek Krajčí zdôraznil, že akékoľvek stimuly pre farmapriemysel musia na jednej strane odrážať potreby trhu, na strane druhej ale musia byť plne prínosné pre pacientov. Privítal "Farmastratégiu" pripravovanú Európskou komisiou a trval na tom, aby táto stratégia zahŕňala dlhodobé riešenia problémov v dodávateľskom reťazci spojené s výrobou účinných látok, ako aj spravodlivú distribúciu vakcín, pričom všetky navrhované aktivity musia rešpektovať národné kompetencie členských štátov.  Ak budú podľa Mareka Krajčího členské štáty konať spoločne, bude sa dať lepšie zabrániť nedostatkom medicínskych produktov. Práve z tohto dôvodu potrebujeme lepší dialóg so zúčastnenými stranami a pravidelné mapovanie situácie zo strany Európskej liekovej agentúry aj národných liekových agentúr.
Minister zdravotníctva Marek Krajčí na videokonferencii ministrov zdravotníctva EÚ Minister zdravotníctva Marek Krajčí na videokonferencii ministrov zdravotníctva EÚ