Ministerstvo zdravotníctva situáciu v nemocniciach v súvislosti s COVID-19 pozorne sleduje a koordinuje. Odborníci z rezortu sú v dennom kontakte so zdravotníckymi zariadeniami. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie je pripravená reprofilizácia lôžkového fondu pre pacientov s COVID-19 na tri fázy.
 
Denné dlhodobé analytické odhady hovoria o tom, že koncom septembra by mohlo pribudnúť 1500 až 3000 infikovaných koronavírusom za deň. Odhadované denné príjmy do nemocníc na spomínané obdobie sú medzi 75 až 100 prípadmi. „Väčšinu hospitalizovaných v nemocniciach aktuálne tvoria najmä neočkovaní. Prosím ľudí, ktorí ešte nie sú zaočkovaní, aby s tým neváhali. Očkovanie chráni pred vážnym priebehom ochorenia. Práve zaočkovaním ochránime nemocnice pred preťažením, avšak čo je najdôležitejšie, ochránime naše zdravie a zdravie našich blízkych,“ povedal minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
 
Cieľom rezortu je čo najdlhšie, ako to bude epidemiologická situácia umožňovať, udržať nemocnice v štandardnom režime poskytovania zdravotnej starostlivosti.
 
„Reprofilizácia lôžok bude rozdelená do troch fáz. Tretia fáza by predstavovala maximálne kapacity zdravotníckych zariadení. Verím, že k tomu nepríde a aj vďaka očkovaniu sa dokážeme najhoršiemu krízovému scenáru v našich nemocniciach vyhnúť,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva V. Lengvarský.
 
Minister spolu so štátnym tajomníkom Kamilom Szászom a  s generálnym tajomníkom služobného úradu MZ SR Petrom Ferjančíkom dnes navštívil nemocnicu v Bardejove, na pacientov s COVID-19 je pripravená.
 
„Zúročili sme aj svoje skúsenosti z prvej a druhej vlny, mnohé kroky sme tak oproti vlaňajšku vedeli v predstihu nastaviť, ďakujem celému personálu nemocnice zároveň za nasadenie,“ povedal riaditeľ nemocnice a prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko.
 
„Po celom Slovensku budeme mať osem krajských koordinátorov, ktorí budú situáciu v nemocniciach v danom kraji pozorne sledovať,“ povedal štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Kamil Száz.
 
Na pandemickú jeseň je pripravená aj najväčšia nemocnica na Slovensku Univerzitná nemocnica v Bratislave. „Naša nemocnica sa na jeseň dôsledne pripravila. Prebehli kontroly a opravy kyslíkových rozvodov, realizovali sme opravy a údržbu priestorov využívaných pre pacientov s COVID-19,“ vysvetlil Roland Schaller, riaditeľ UNB.
 
Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore, v súčasnosti poskytujú všetky ambulancie zdravotnú starostlivosť pacientom s osobnými ochrannými  pracovnými pomôckami potrebnými na zachovanie zdravia pacienta a zdravotníckeho personálu.
 
„Ak nie je pacient očkovaný, môže lekár vzhľadom na epidemiologickú situáciu pandémie ochorenia COVID – 19 v danom kraji pri návšteve ambulancie požadovať test na ochorenie,“ vysvetlil minister Lengvarský.
 
Ministerstvo zdravotníctva v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a zvýšeného počtu nakazených pristúpi k úprave podmienok zvýšením bezpečnosti a ochrany zdravia pacientov a zdravotníckych pracovníkov formou metodických usmernení a štandardných postupov.
Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský na návšteve nemocnice v BardejoveMinister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský na návšteve nemocnice v BardejoveMinister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský na návšteve nemocnice v BardejoveMinister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský na návšteve nemocnice v Bardejove