Úmrtie 38-ročnej pacientky, ktorá zomrela v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, nemožno dávať do súvisu s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Skonštatoval to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý vykonal pitvu pacientky. 

Úrad dospel k tomuto záveru po vyhodnotení predchorobia, relatívne dlhšieho obdobia po očkovaní a záverov vykonanej pitvy. Úmrtie nastalo na podklade viacerých chorobných zmien, ktorých pôvod vznikol ešte pred samotným očkovaním, uzavrel ÚDZS.