Lekári a zdravotné sestry z Rumunska končia svoju misiu na Slovensku. V posledných týždňoch pomáhali pacientom s ochorením COVID-19 v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Za ich obetavú prácu sa im poďakoval štátny tajomník MZ SR Peter Stachura. 

Slovensko prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany požiadalo o pomoc ostatné krajiny s personálom na liečbu pacientov s COVID-19. Bolo potrebné riešiť ťažkú situáciu v nemocniciach a nedostatok lekárov a zdravotníckeho personálu s niektorými špecializáciami. 

Na našu žiadosť reagovalo Rumunsko a vyslalo ku nám tím zdravotníkov. Tri týždne pôsobili v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura im osobne poďakoval za skvelú a profesionálnu prácu pri  záchrane životov a zdravia našich pacientov. „Veľmi oceňujem rýchlu reakciu rumunskej strany pomôcť Slovensku. Je to prejav európskej solidarity a spolupráce. Hoci Slovensko doteraz s podobnou medzinárodnou pomocou nemalo skúsenosť, považujem vykonanú prácu a nasadenie zmiešaného slovensko – rumunského tímu za mimoriadne úspešné,“ povedal štátny tajomník Stachura. 

Primárka Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny NÚSCH Ingrid Olejárová ocenila spoluprácu a odbornosť kolegov zo zahraničia. „Pracovali sme v jednom tíme, ktorý sa musel naučiť spolu komunikovať, boli sme tam nielen lekári z nášho ústavu a zahraničia,  ale aj kolegovia z Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Veľmi rýchlo sme našli spoločnú reč a systém práce každodenného behu oddelenia,“ uviedla Ingrid Olejárová. Považuje to za veľmi dobrú skúsenosť. Na Slovensku pôsobilo celkovo 13 zdravotníkov z Rumunska, z čoho bolo 5 lekárov  8 sestier. 
 
Štátny tajomník MZ SR Peter Stachura poďakoval lekárom a sestrám z Rumunska za pomoc našim pacientomŠtátny tajomník MZ SR Peter Stachura poďakoval lekárom a sestrám z Rumunska za pomoc našim pacientom