Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu začína zdravotníctvo opäť fungovať naplno. Minister zdravotníctva Marek Krajčí dnes informoval, že pred plánovanými operačnými výkonmi už nebude potrebná 14-dňová karanténa. Predoperačné vyšetrenia budú opäť vykonávať všeobecní lekári alebo internisti a testy na ochorenie COVID-19 bude potrebné zvážiť len pri rizikových pacientoch po indikácii lekárom.
 
„Situácia je z epidemiologického hľadiska výborná, ochorenie sa podarilo eliminovať na minimum,“ skonštatoval minister zdravotníctva Marek Krajčí, podľa ktorého je dôležité, aby zdravotníctvo začalo opäť fungovať naplno. Informoval, že hlavní odborníci vydajú usmernenia a on potom na základe nich vydá príkaz ministra.
 
Minister zdravotníctva by zároveň uvítal, aby aj po skončení súčasnej situácie telemedicína pokračovala, aby pacienti boli aj naďalej telefonicky objednávaní a nezhromažďovali sa v ambulanciách. Všeobecní lekári pre dospelých už vykonávajú preventívne prehliadky, uvoľnia aj očkovania a predoperačné vyšetrenia, informovala zástupkyňa všeobecných lekárov Adriana Šimková. Pediatri už robia očkovania, rodičia si pred návštevou lekára majú telefonicky dohodnúť konkrétny čas, doplnila hlavná odborníčka pre pediatriu Elena Prokopová. Zároveň minister zdravotníctva skonštatoval, že na sklade Správy Štátnych hmotných rezerv je dostatok ochranných prostriedkov pre lekárov.
Minister zdravotníctva Marek Krajčí o opatreniach v zdravotníctve