V dôsledku rastúcej intenzity výskytu ochorenia COVID-19 ministerstvá zahraničných vecí, zdravotníctva, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium odporúčajú každému zvážiť nevyhnutnosť cestovania do niektorých regiónov krajín s uvoľneným hraničným režimom.
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydalo cestovné odporúčanie. Nakoľko počet prípadov výskytu ochorenia COVID-19 v niektorých regiónoch v týchto krajinách stúpa, odporúča sa zvážiť cesty do týchto oblastí:
 
• Belgicko – všetky regióny;
• Česko – Hlavné mesto Praha;
• Dánsko – Midtjylland;
• Estónsko – Tartu maakond;
• Francúzsko – Provence-Alpes-Cote d'Azur, Île-de-France, Mayotte;
• Holandsko – Noord-Holland, Zuid-Holland;
• Chorvátsko – Vukovarsko-sriemska župa, Splitsko-dalmatínska župa;
• Írsko – Midlands, Mid-East;
• Malta – všetky regióny;
• Poľsko – Sliezske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo;
• Spojené kráľovstvo – územný zdravotný obvod Grampian (Aberdeenshire, City of Aberdeen a Moray);
• Španielsko – všetky regióny.
 
Naďalej platí uvoľnený hraničný režim po návrate z Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny (tiež osobitné administratívne oblasti Hongkong a Macao), Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Španielska, Švajčiarska a Talianska.
 
Pre všetky ostatné krajiny, ktoré nepatria medzi menej rizikové, naďalej platí odporúčanie necestovať a pri príchode z nich je každý povinný prihlásiť sa telefonicky či elektronicky na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Majú zostať v domácej izolácii spolu s rodinnými príslušníkmi, s ktorými sú v spoločnej domácnosti, až pokiaľ nedostanú negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Test absolvujú najskôr na piaty deň po návrate.
 
Všetky komplexné informácie o hraničnom režime štátov sú zverejnené a aktualizované na webe MZVEZ SR. Cestovné odporúčanie MZVEZ SR je vydané v súlade s platnými opatreniami a odporúčaniami ÚVZ SR a s odporúčaniami konzília odborníkov zo dňa 13.8.2020.
 
Odporúčanie MZV: