Študenti vysokých škôl zdravotníckeho zamerania budú môcť aj v čase predĺženého núdzového stavu absolvovať prax, a tým aj riadne ukončiť štúdium. Umožňuje im to výnimka v uznesené vlády o predĺžení núdzového stavu, ktoré prijala vláda. Núdzový stav sa ním na Slovensku predlžuje od 20.3 do 28.4.2021. 
 
"Vytvára sa výnimka zo zákazu vychádzania z dôvodu výkonu praxe v zdravotníckych zariadeniach pre študentov vysokých škôl zdravotníckeho zamerania," informoval štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Peter Stachura. Táto výnimka reflektuje požiadavku vysokých škôl so zdravotníckym zameraním. "Sťažovali sa, že prax je nevyhnutná pre fyzioterapeutov, sestry, lekárov a pre iné zdravotnícke zamerania na to, aby mohli títo študenti ukončiť školskú dochádzku v riadnom termíne," vysvetlil štátny tajomník.
 
Univerzita Komenského v Bratislave predtým upozornila, že študentom posledného ročníka zubného lekárstva hrozilo, že si z dôvodu chýbajúcej praxe zopakujú semester, a tým neukončia štúdium. Nemali udelenú výnimku zo zákazu vychádzania a nemohli tak absolvovať predpísanú praktickú výučbu.
 
Výnimky sa budú týkať: študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 4., 5. a 6. ročníka študijného odboru zubné lekárstvo, študenta 4. a  5. ročníka študijného odboru farmácia, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, študenta 2. a 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícke vedy do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy. Budú sa preukazovať  negatívnym výsledkom antigénového testu alebo RT-PCR testu nie starším ako sedem dní. Alebo potvrdením, že prekonali COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace, alebo boli zaočkovaní a od očkovania druhou dávkou uplynula aspoň 14 dní.