​Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spúšťajú elektronický dotazník pre cestovateľov, aby zistili ich skúsenosti s procesom eHranica. Teda s povinnou registráciou pri návrate z rizikových krajín a následným testovaním na ochorenie COVID-19. Všetci zaregistrovaní prostredníctvom formulára na stránke www.korona.gov.sk/ehranica v týchto dňoch dostanú emailom dotazník. Cieľom je zistiť, akú mali s procesom registrácie a následného testovania občania skúsenosť a ako ho hodnotia. Každá spätná väzba pomôže pri ďalšom zlepšovaní postupov do budúcna.

Proces eHranice spustilo ministerstvo zdravotníctva v polovici júla, kedy Úrad verejného zdravotníctva, hlavný hygienik, vydal opatrenie, ktorým zadefinoval rizikové krajiny šírenia koronavírusu. Tiež zaviedol pre občanov povinnosť sa po návrate na Slovensko z rizikovej krajiny zaregistrovať a absolvovať test na ochorenie COVID-19. Elektronický formulár eHranica vytvorilo na stránke www.korona.gov.sk  ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré stránku spravuje. Od spustenia elektronickej registrácie formulár využilo viac ako 6000 navrátilcov z rôznych rizikových krajín.
 
Elektronický dotazník na zistenie spätnej väzby má päť častí, ide o jednoduchý a voľne dostupný Google Forms, ktorého vyplnenie zaberie len pár minút. Formulár je anonymný a už na úvod je respondent vyzvaný, aby do dotazníku nevypĺňal osobné a kontaktné údaje, ani žiadne iné identifikačné dáta. Ministerstvo zdravotníctva má záujem touto formou zistiť názory a spätnú väzbu občanov na niekoľko oblastí, a to najmä: aká je informovanosť o povinnostiach po návrate z rizikovej krajiny, ako prebiehala registrácia na testovanie COVID-19 pri príchode z rizikovej krajiny, akú skúsenosť majú občania s objednaním sa na test a pobyt v domácej karanténe, ako hodnotia absolvovanie testu a čakanie na výsledok a tiež ich prax s oznámením výsledku testu a následnou informovanosťou o ďalších krokoch. 
 
„Každá spätná väzba je dôležitá. Radi by sme aj touto formou zmonitorovali, ako sú občania spokojní s našou prácou, ako prebieha testovanie, či majú postačujúce informácie, či sú pre nich zrozumiteľné. Všetkým tým, ktorí sú zodpovední, registrovali a testovali sa, dávame priestor vyjadriť svoj názor a pomôcť veci zodpovedne zlepšovať. Informácie nám ukážu slabé a silné stránky. Podľa môjho názoru môže ich vyhodnotenie prispieť k našej ešte lepšie pripravenosti na zvládnutie druhej vlny koronakrízy. Naďalej však odporúčame zvážiť akékoľvek cesty do zahraničia,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. 
 
Samotný dotazník nájdete tu: https://forms.gle/11RNzCWouiB8YJc16