Dermatovenerologické ambulancie pracujú v odporučenom hygienickom režime. Pacient prichádzajúci na vyšetrenie musí mať ochranné rúško a rukavice. Následne je mu odobraná epidemiologická anamnéza. V ambulancii a čakárni sa odporúča priebežná dezinfekcia – dezinfikujú sa kľučky, stoličky či lavice na sedenie.  Cez prestávky v ambulancii  používame germicídny žiarič. Informácie poskytol hlavný odborník MZ SR pre dermatovenerológiu MUDr. Vladimír Flimer.
 
Ak je to možné,  odborníci by mali s pacientmi komunikovať  prostredníctvom telefónu, SMS správ či e-mailu. Tiež je možné použiť aj telemedicínu, najmä ak sa pacient nachádza v karanténe.
 
Pacienti, ktorí potrebujú pokračovať v liečbe a nie je potrebná kontrola klinického obrazu, dostanú e-recept a sú poučení o ďalšom postupe. 

Tí pacienti, ktorí potrebujú vyšetrenie či už akútne, alebo kontrolné, dostanú termín a presný čas  na vyšetrenie, aby nedochádzalo k  ich hromadeniu v čakárni.
Vzhľadom na hore uvedené opatrenia a postupy sme schopní vyšetriť limitovaný počet pacientov.“
 
​​