Viac ako 3 600 pacientov s ochorením COVID-19, z toho 637 v kritickom stave,  bolo za šesť mesiacov prevezených medzi jednotlivými nemocnicami na Slovensku. Išlo o náročnú logistickú operáciu, ktorú koordinovalo Operačné stredisko na podporu transportu kriticky chorých pacientov (OSPN). Vzniklo ako spoločný projekt ministerstiev zdravotníctva a obrany v reakcii na nárast hospitalizácií v októbri 2020 a akútnu potrebu redistribúcie najmä kritických pacientov, pripojených na umelej pľúcnej ventilácii, aby sa v maximálnej miere využili reprofilizované ventilované lôžka na celom území krajiny. 
 
Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR a Úradom hlavného lekára OS SR zriadilo 6. novembra 2020 v pilotnej prevádzke Operačné stredisko na podporu transportu kriticky chorých pacientov s ochorením COVID-19. Stredisko sídli v priestoroch OS ZZS SR a pracujú v ňom vojaci, vyškolení NATO, operátori tiesňovej linky 155 a zamestnanci ministerstva zdravotníctva. V prvých týždňoch bola prevádzka zabezpečená počas pracovných dní, neskôr bola rozšírená na nepretržitú prevádzku, 24 hodín denne 7 dní v týždni.

 
„Stredisko bolo zriadené v čase, kedy Krajské operačné strediská záchrannej zdravotnej služby po celom Slovensku zažívali enormný nápor v počte prichádzajúcich hovorov na linku tiesňového volania 155, koordinovali posádky ZZS a ich smerovanie do nemocníc z terénu a pracovali na 140% bežného vyťaženia,“ povedal v tejto súvislosti riaditeľ Operačného strediska ZZS SR Michal Weinciller. Dodal, že tento národný koordinátor prijíma požiadavky z nemocníc, ktoré napriek reprofilizácii ventilovaných lôžok naplnili ich kapacitu na kritickú hodnotu a redistribuuje kritických pacientov do iných nemocníc, ktoré sú kapacitne schopné pacienta prijať. Prevozy pacientov následne zabezpečujú posádky ambulancií záchrannej zdravotnej služby.
 
Na začiatku činnosti stredisko zabezpečovalo najmä presuny pacientov z najviac postihnutého regiónu v Nitre a okolí. Po zhoršení epidemickej situácie vo všetkých regiónoch Slovenska narástli požiadavky na presuny o stovky percent. „V čase vrcholiacej pandémie bolo potrebné pre nájdenie jedného ventilovaného miesta kontaktovať v priemere od 15 do 30 nemocníc, kým sa pre pacienta podarilo nájsť voľné lôžko. V prípade, ak sa nepodarilo nájsť lôžko v okolitých nemocniciach, boli pacienti často prevážaní aj naprieč územím Slovenska,“ dodal M. Weinciller. 
 
„Som rád, že projekt Operačného strediska na podporu transportu kriticky chorých pacientov s ochorením COVID-19 som začal na jednej strane a končím na strane druhej. Táto myšlienka totiž vznikla počas návštevy kolegov z ministerstva zdravotníctva v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, kde som v tom čase pôsobil ako riaditeľ. Vzápätí som kontaktoval generála Romana Jantoša a následne sa myšlienka pretavila do reality. Aj z tohto miesta by som sa chcel veľmi pekne poďakovať každému, kto sa do projektu zapojil. Aj táto spolupráca je príkladom toho, že pri záchrane zdravia a ľudských životov sme stále jeden tím. Ďakujem všetkým v mene našich pacientov,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
 
V období od 1. októbra 2020 do 31. marca 2021 bolo na Slovensku prevezených medzi jednotlivými nemocnicami spolu 637 pacientov na umelej pľúcnej ventilácii. Tieto prevozy posádkami záchrannej zdravotnej služby trvali spolu 2478 hodín. Vznikli tak tzv. mosty pomoci  medzi slovenskými nemocnicami, kedy 15% pacientov na pľúcnej ventilácii bolo pomyselne neustále v pohybe presúvaných na čerstvo uvoľnené kapacity lôžok. Príslušníci Ozbrojených síl SR vykonali pre zabezpečenie týchto presunov spolu 8613 volaní do jednotlivých zdravotníckych zariadení.
 
Úprimné poďakovanie adresoval všetkým zdravotníkom a ďalšiemu personálu, ktorý pomáhal pacientom, aj minister obrany SR Jaroslav Naď„Chcem poukázať aj na užasnú prácu žien a mužov v uniforme – nielen zdravotníkov, ale aj nezdravotníkov a štandardných príslušníkov ozbrojených síl. Aj v týchto dňoch vyčleňujeme približne 1 500 vojakov denne na podporu Slovenska v boji proti COVID-19, pričom veľká časť z nich je k dispozícii práve ministerstvu zdravotníctva,“ povedal.  Zároveň zdôraznil, že pandémia, ako aj úspešná spolupráca s rezortom zdravotníctva ukázala, aký nevyhnutný element predstavujú Ozbrojené sily SR v domácom krízovom manažmente krajiny. „Ide o výbornú  a funkčnú synergiu dvoch rezortov, ktorá viedla k záchrane množstva ľudských životov,“ vyzdvihol minister J. Naď.

Priblížil tiež, že plnenie úloh profesionálnymi vojakmi pri pandémii predstavovalo do konca marca celkovo 87 768 človekodní. Do boja s Covid-19 je okrem toho intenzívne zapojená aj Ústredná vojenská nemocnica SNP-FN Ružomberok, do rozvoja ktorej investoval rezort obrany počas minulého roka viac ako 7 miliónov eur. „ÚVN sa stala naozaj jednou z nosných tzv. červených nemocníc a patrila k špičke v našej krajine, pričom pacienti vyhodnotili štandard jej služieb ako najlepší na Slovensku,“ uviedol šéf rezortu obrany. „Dokázali sme, že vieme pomôcť aj v iných ako štandardných vojenských veciach a verím, že napriek tomu, že nikto z nás si neželá, aby sa situácia opakovala, tak rezort obrany a ozbrojené sily tu vždy budú pre občanov SR,“ uzavrel minister J. Naď.
 
Popri presunoch pacientov na umelej pľúcnej ventilácii boli Krajskými operačnými strediskami záchrannej zdravotnej služby a Operačným strediskom pre transporty kritických pacientov skoordinovaných ďalších 2982 transportov pacientov s ochorením COVID-19 prevažne s podporou kyslíka, najmä za účelom uvoľnenia kapacít v kritických regiónoch.
 
Koncom februára nám Nemecko a Poľsko ponúklo ventilované intenzivistické lôžka.  Stredisko spoločne s Ministerstvom zdravotníctva SR skoordinovalo presuny ventilovaných pacientov do týchto krajín. Operácia prebiehala v čase, keď bolo na Slovensku v jednotlivé dni voľných približne 25 ventilovaných lôžok, čo bola kritická kapacita. Slovenská republika pri týchto presunoch využila nástroj Európskej komisie tzv. Early Warning and Response System of the European Union (EWRS), čo je nástroj monitorovania hrozieb pre verejné zdravie na území spoločenstva.
 
Pomocou tohto mechanizmu bolo do Nemecka a Poľska prevezených spolu 9 pacientov na umelej pľúcnej ventilácii a to lietadlami, vrtuľníkmi a pozemnými ambulanciami záchrannej zdravotnej služby za spolupráce medzinárodných koordinátorov, konzulátov a bezpečnostných zložiek členských štátov. Išlo o prvú operáciu tohto druhu na Slovensku za použitia mechanizmu EWRS. K dnešnému dňu bolo na Slovensko repatriovaných všetkých 9 občanov SR, šiestich vo výrazne zlepšenom stave a u troch občanov bol ich zdravotný stav natoľko vážny, že došlo bohužiaľ k ich úmrtiu. Transporty pacientov boli plne financované opäť z európskeho mechanizmu Emergency Support Instrument (ESI).