Nemocnice volajú náhradníkov v prípade, že sa nenaplnia všetky voľné miesta v danom termíne, alebo keď sa nedostaví niekto, kto bol zaregistrovaný na konkrétny termín.
Je to spôsob, ako sa môžete rýchlejšie dostať k vakcíne vy alebo vaši blízki a zároveň to umožňuje plynulejší postup očkovania, kedy nemocnice dokážu zapĺňať voľné termíny. 

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ AKO NÁHRADNÍK?

Aktuálne sa môžu za náhradníkov hlásiť tieto skupiny: 

  • osoby so zdravotnými indikáciami (ochorením podľa bodu F písm. b) prvého bodu alebo bodu H písm. b) druhého bodu https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/96/20210308
  • osoby s ťažkým zdravotným postihnutím


    AKO SA REGISTROVAŤ AKO NÁHRADNÍK:

    Zoznamy náhradníkov nie sú centralizované a vedú si ich jednotlivé nemocnice a očkovacie centrá samostatne. Ako náhradník na očkovanie sa môžete prihlásiť na týchto miestach:

AGEL Bánovce s.r.o.
0903 491 501

CINRE
02/32302 087, peter.michalka@cinre.sk
v čase: 14:30-16:00

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou L.N. Jégeho Dolný Kubín

Fakultná nemocnica Nitra
https://fnnitra.sk/ockovanie-nahradnici/

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
0907 818 063

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
051/7711 275
v čase: 8:00-14:00

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
0907 813 594
v čase: 12:00-14:00
https://www.nspnz.sk/ockovanie-send.php

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica
sekretariat@nspskalica.sk

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
041/5110 499
v čase: 7:00-12:00-12:30-15:00

Fakultná nemocnica Trenčín
032/6566251; 0949 008 282, ockovanie@fntn.sk

Fakultná nemocnica Trnava

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
043/5307 404

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
041/4604 127 
v čase 13:30 - 14:00

LNsP Liptovský Mikuláš
044/5563 242
v čase: 13:00-14:30

Ľubovnianska nemocnica, n.o
052/4317 111
v čase: 7:00-15:00

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
sekretariat@nko.agel.sk

Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
0910 386 081

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.
0910 491 438; 037/6905 217

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
048/321 25 00

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany
0902 119 607

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Nemocnica Kráľovský Chlmec
056/6866 343, maria.sackova@nspkch.sk
v čase: 13:00-15:00

Nemocnica na okraji mesta, n.o.
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Nemocnica s poliklinikou n.o. Brezno
048/2820 110, srnkova@nspbr.sk
v čase: 8:00-14:00

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
vakcinacia2@nemocnicapb.sk

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
0905 32 54 82, adriana.masiarova@hospital-bojnice.sk

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Nemocnica Snina,s.r.o.
057/7871 229
v čase 8:00-14:00

Novapharm BA
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Novapharm ZV
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

NsP Myjava
0908 651 808

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov (Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n.o.)
054/4788 205 vakcinacnecentrum@nsp-bardejov.sk

PRO VITAE n.o. Gelnica

Procare Nitra
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Procare Sereď
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Svet zdravia, a.s - Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.
0908 389 802
v čase: 8:00-12:00, 13:00-15:00

Svet zdravia, a.s., Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
056/6416 702
v čase: 8:00-15:00

Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Svet zdravia, a.s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Svet zdravia, Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
058/7771 125,  recepcia.rv@svetzdravia.com
v čase: 12:30-15:30

Univerzitná nemocnica BA

Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice - stredisko Rastislavova
vakcinacne.centrum@unlp.sk

Univerzitná nemocnica Martin
0908 394 100
v čase: 13:00-14:30

Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Dunajská Lužná
0910 277 690

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok FN
044/4382 048
v čase: 13:00 - 15:00

Vranovská nemocnica, a.s.
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. - Veľký Krtíš

Wesper
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
https://www.procare.sk/nahradnici-na-ockovanie/

Žilpo sro., Žilina
https://www.zilpo.sk/vakcinacne-centrum-zilpo-spol-s-r-o-zilina/