Walters Kluwer, vydavateľ databázy UpToDate predlžuje termín voľného prístupu pre všetkých lekárov aj nelekárov po bezplatnej registrácii do databázy UpToDate do konca mája 2020.
 
 COVID-19 information
Clinical topic (COVID-19)
Society guidelines (COVID-19)