Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR pokračujú v avizovanom rozširovaní laboratórnej diagnostiky nového koronavírusu. Vzorky od pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 začínajú vyšetrovať od dnešného dňa (24.03.2020) aj v Trenčíne.

Za úrady verejného zdravotníctva v SR tak laboratórnu diagnostiku vykonávajú štyri subjekty – Národné referenčné centrum pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. Naše laboratóriá budú schopné denne vyšetriť cca. 1000 vzoriek (počet vyšetrených vzoriek závisí od ich dovezeného počtu).

Laboratórnu diagnostiku vykonáva aj Virologický ústav Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV). Testovacie kapacity za štát je ešte možné posilniť aj prostredníctvom univerzít. Štát komunikuje vo veci zapojenia sa do koordinovanej, ním riadenej laboratórnej diagnostiky nového koronavírusu, aj s komerčnými laboratóriami s cieľom výrazného navýšenia testovacích kapacít.

Testovacie kapacity sa posilňujú z dôvodu väčšieho záchytu ochorenia COVID-19, čo zabezpečí podchytenie väčšieho množstva ohnísk s následkom úspešnej eliminácie rizika šírenia ochorenia COVID-19.