Rezort zdravotníctva zaslal prevádzkovateľom mobilných odberových miest dodatky k zmluvám. Podpísané dodatky majú byť doručené do 29.3.2021 do 12:00 hod. V tých, ktoré zmluvu predĺžia bude testovanie pokračovať. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že aktuálne je možné prihlásiť sa na bezplatné antigénové testovanie v mobilných odberných miestach so zmluvou s ministerstvom len do konca marca.

K 31. marcu 2021 končia zmluvy medzi ministerstvom zdravotníctva a prevádzkovateľmi mobilných odberných miest na bezplatné antigénové testovanie. Keďže zmluvy je nutné predĺžiť ministerstvo, zaslalo prevádzkovateľom dodatky s upravenými zmluvnými podmienkami a zníženými paušálmi. Návrh dodatkov vychádza zo skúseností z praxe a zároveň kladie dôraz na efektívne nakladanie s verejnými zdrojmi v zdravotníctve.

Po ich podpise a  spätnom doručení rezortu zdravotníctva budú zmluvy o spolupráci predĺžené do 30.6.2021. Z toho dôvodu je aktuálne možné objednať sa prostredníctvom online formuláru na antigénové testovanie do 31. marca 2021.

Po doručení dodatkov ministerstvu (termín je do 29.3.2021 do 12:00 hod) bude objednávkový systém a testovanie pokračovať naďalej  v bežnom režime. Uvedené krátkodobé obmedzenie v objednávaní sa týka len odberných miest so zmluvou o spolupráci s MZ SR, ich  zoznam nájdete na stránke rezortu tu https://www.health.gov.sk/?ag-mom.