Na očkovanie očkovacou látkou Astra Zeneca sa môžu už prihlásiť okrem učiteľov aj predavači, sprievodcovia a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave, vodiči hromadnej dopravy, taxikári, či kontrolóri mestskej hromadnej dopravy. 
 
„Vakcína je jedinou účinnou ochranou proti ochoreniu Covid-19. Dodávky vakcín od spoločnosti Astra Zeneca nám umožnili aktualizovať očkovaciu stratégiu tak, aby sme ich sprístupnili ďalším skupinám ľudí, ktoré v práci denne prichádzajú do priameho kontaktu so zákazníkmi alebo cestujúcimi. Ako doklad v očkovacom centre bude slúžiť pre človeka potvrdenie od zamestnávateľa,“ vysvetlil minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. 
 
Uvedené skupiny ľudí sa prihlasujú prostredníctvom osobitného formulára dostupnom na stránke korona.gov.sk - www.old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-18-55.html
 

V  prípade predavačiek a predavačov pôjde o subjekty prevádzkujúce maloobchodnú prevádzku alebo prevádzku poskytujúcu služby, ktoré sú nevyhnutné pre chod krajiny a ktorých prevádzka je pre verejnosť aj v čase pandémie a prísnych opatrení z dôvodu nevyhnutnosti otvorená. Možnosť na očkovanie dostanú výlučne tí, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s klientom, napríklad zamestnanci pri pokladniach. 

Očkovať sa bude vakcínou od spoločnosti Astra Zeneca. Prihlásiť sa tak budú môcť ľudia od 18 do 55 rokov. Na najbližší týždeň je pripravených 27-tisíc termínov.

Vyhláška MZ SR z 26. februára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19: