Rezort zdravotníctva nenecháva nič na náhodu a priebežne  sa pripravuje na 3. vlnu pandémie ochorenia COVID-19: nemocnice sú vďaka plánu reprofilizácie pripravené v prípade potreby prispôsobiť svoje kapacity pre pacientov s COVID-19, ministerstvo aktívne pracuje na zvýšení zaočkovanosti obyvateľstva – vytvorili sme viaceré možnosti vakcinácie – očkuje sa vo vakcinačných centrách v nemocniciach, vo veľkokapacitných očkovacích centrách, vo firmách, mobilnými očkovacími tímami či v ambulanciách lekárov.
 
Ministerstvo pracuje v súvislosti s očkovaním na zintenzívnení komunikačnej kampane, v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR sa pracuje na zefektívnení trasovania kontaktov, sekvenácii pozitívnych vzoriek či monitoringu spodných vôd.
 
Rezort zdravotníctva zároveň aktívne  monitoruje stav zásob liekov na Covid-19 v distribučných spoločnostiach ako aj v zdravotníckych zariadeniach a v predstihu nastavuje opatrenia.
 
Zásoby lieku s obsahom monoklonálnej protilátky bamlanivimab je dostačujúci. Rezort zabezpečil dovoz 5 tisíc balení tohto lieku  bamlanivimab, aktuálne bol podaný v nemocniciach 25 pacientom.
 
Pre terapiu pacientov s ochorením COVID-19 sú dostupné ako registrované, tak aj neregistrované lieky, resp. v neregistrovanej indikácii. Na základe vydaných povolení ministerstva zdravotníctva sú dostupné lieky s obsahom účinných látok: tocilizumab, baricitinib, azoximer bromide, bamlanivimab, inosin pranobex a favipiravir a iné.  Ich následné používanie spolu s potenciálnym rozšírením nového portfólia liekov proti ochoreniu COVID-19 bude predmetom ďalšej diskusie odborníkov. Lieky  s obsahom účinných látok tocilizumab, baricitinib, bamlanivimab sú primárne určené pre použitie v zdravotníckych zariadeniach.
 
Aktuálne sa finalizujú procesy spoločného verejného obstarávania monoklonálnych protilátok na strane Európskej komisie a ministerstva zdravotníctva - kombinácie liečiv bamlanivimab a etesevimab, kasirivimab a imdevimab by mohli byť pre členské štáty EÚ v blízkej dobe dostupné.