Ministerstvo zdravotníctva SR v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa ochorenia COVID-19 (koronavírus) zakázalo vývoz liekov, zdravotníckych pomôcok a diagnostických zdravotníckych pomôcok do zahraničia. Na Slovensku tak platí stop vývozu týchto položiek do zahraničia. „Týmto opatrením chceme pacientom na Slovensku zabezpečiť prístup k liekom a zdravotníckym pomôckam a zamedziť tak prípadnému riziku ich nedostatku,“ vysvetlil minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. Zákaz sa nevzťahuje na držiteľov povolení na výrobu liekov vyrábaných na území Slovenska pre iný štát na doteraz existujúce objednávky.

Týmto opatrením chceme pacientom na Slovensku zabezpečiť prístup k liekom a zdravotníckym pomôckam a zamedziť tak prípadnému riziku ich nedostatku,“ vysvetlil minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.