Tri manuály – pre rodičov dospievajúceho dieťaťa, ako aj deti mladších a starších ako 3 mesiace, sú odo dnes zverejnené na webe Ministerstva zdravotníctva SR. Pripravila ich Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti a ich cieľom je pomôcť najmä rodičom v prípade ochorenia ich ratolestí aj na COVID-19. 
 
Odborníci zadefinovali a zosumarizovali príznaky,  ktoré sa môžu u dieťaťa vyskytnúť, a podľa závažnosti  ich rozdelili do červenej, zelenej a oranžovej zóny a pre každú z nich odporučili  ďalší postup. Jednoduchosť a zrozumiteľnosť  týchto infografík môžu zohrať dôležitú úlohu pri rozhodovaní sa rodiča dieťaťa,  a tým aj pri poskytnutí okamžitej a adekvátnej zdravotnej starostlivosti.