Z prieskumov verejnej mienky, ale aj z monitoringu a analýz sociálnych sietí, poznáme najčastejšie sa opakujúce dôvody, pre ktoré niektorí ľudia váhajú s očkovaním proti Covidu. Ministerstvo zdravotníctva prináša päť najčastejšie uvádzaných dôvodov aj s ich vysvetlením. Všetky informácie aj so zdrojmi nájdete tu: VYSVETLEN... - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | Facebook.
.
1. "VAKCÍNY BOLI VYVINUTÉ PRÍLIŠ RÝCHLO"
Technológia, na ktorej sú mRNA vakcíny postavené, nie je úplne nová. Bola vyvíjaná už od 90-tych rokov, vedci teda nezačínali od nuly. Kvôli urgentnosti pandémie bol proces schvaľovania vakcín zjednodušený, avšak nikdy nie na úkor bezpečnosti. S tým súvisí aj podmienečná registrácia vakcín, ktorá však neznamená, že vakcíny sú "experimentálne". Je to štandardný postup a na Slovensku sa používa ďalších 114 liekov, ktoré sú v podmienečnej registrácii. Všetky registrované vakcíny, s ktorými sa u nás očkuje proti Covidu, museli prejsť tromi kolami klinického skúšania na desiatkach tisíc dobrovoľníkov a v reálnej praxi sa nimi zaočkovali už vyše 2 miliardy ľudí na celom svete.
 
2. STRACH Z VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV
Vakcíny proti Covidu majú, podobne ako takmer všetky liečivá, vedľajšie účinky. Všetky relevantné inštitúcie ich od začiatku poctivo skúmajú a otvorene o nich komunikujú a aj slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv hlásenia o podozreniach na vedľajšie účinky pravidelne zverejňuje.
Masívne očkovanie po celom svete však potvrdilo to, čo ukazovali klinické skúšania: vakcíny sú bezpečné. Vedľajšie účinky majú takmer vždy podobu krátkodobých nepríjemností (teplota, únava, bolesť hlavy). Je pravdou, že po zaočkovaní miliónov ľudí sa objavili aj vedľajšie účinky, ktoré klinické skúšania neodhalili - prípady vzácnych krvných zrazenín alebo myokarditídy. Klinické skúšania však tieto vedľajšie účinky neodhalili práve preto, že sú mimoriadne zriedkavé.
 
3. OBAVA, ŽE VAKCÍNU NEMÔŽEM DOSTAŤ KVÔLI ZDRAVOTNÝM DÔVODOM
Vo všeobecnosti platí, že kontraindikácii (teda prekážok) pre očkovanie proti Covidu-19 je veľmi málo. Platí tiež, že chronické ochorenia a vysoký vek nielenže nie sú prekážkou pre očkovanie, ale naopak, sú dôvodom navyše, prečo by ste sa mali dať očkovať čo najskôr. Kontraindikácie pre očkovanie proti Covidu sú: alergia na jednu zo zložiek vakcíny; fáza akútneho zhoršovania chronického ochorenia; akútne febrilné ochorenie; prípady po závažnej alergickej reakcii na prvú dávku vakcíny.
Okrem týchto prípadov vo všeobecnosti platí, že očkovať sa môžu všetci ľudia nad 12 rokov s akýmikoľvek ochoreniami a problémami.
 
4. STRACH Z NEZNÁMYCH DLHODOBÝCH ÚČINKOV
Všetky vedľajšie účinky popísané v príbalových letákoch registrovaných vakcín proti Covidu, s ktorými sa na Slovensku aktuálne očkuje, sú krátkodobé. Dlhodobé účinky sú pri vakcínach vo všeobecnosti raritné. Rovnako nie je dôvod obávať sa, že by sa niektoré vedľajšie účinky mohli objaviť až po rokoch, všetky zložky vakcíny opustia naše telo po niekoľkých dňoch. Na Slovensku je registrovaných 82 rôznych vakcín, ani v jednom prípade nedošlo k spätnej deregistrácii kvôli neskôr sa objavujúcim vedľajším účinkom. Na dobrovoľníkoch sa rôzne mRNA vakcíny testovali už posledné tri roky a nie je známy žiadny prípad dlhodobých vedľajších účinkov. Naopak, pri ochorení Covid-19 sa najčastejšie hovorí o jeho smrtnosti, ale dôležité sú aj dlhotrvajúce následky, s ktorými sa časť ľudí trápi aj dlho po vyliečení. Pri Covide vieme, že je nebezpečný aj kvôli tomu, že dokáže spôsobovať dlhodobé problémy. Podľa štúdie publikovanej v časopise Lancet, až 76% hospitalizovaných s Covidom pociťuje pretrvávajúce príznaky aj 6 mesiacov po vyliečení.

5. POCIT, ŽE MLADÝ A ZDRAVÝ ČLOVEK VAKCÍNU NEPOTREBUJE
Aj pri mladých a zdravých ľudí sú riziká vyplývajúce z Covidu vyššie ako riziká spojené s očkovaním. Pri Delta variante dáta zo zahraničia ukazujú, že viac mladých ľudí končí v nemocnici - to súvisí aj s tým, že starší ľudia sú vo väčšej miere zaočkovaní.  Až 13,7 percenta ľudí pociťuje dlhodobé ťažkosti aj po prekonaní Covidu.  Mladý a zdravý človek by sa však nemal očkovať len kvôli sebe, ale aj kvôli tomu, aby nenakazil nikoho vo svojom okolí.