Zoznam mamografických pracovísk posúdených dočasnou odbornou pracovnou skupinou, ktoré komisia odporúča zaradiť do mamografického skríningu

Mamografické pracoviská, ktoré splnili kritéria a indikátory pre výber pracovísk pre výkon mamografického skríningu v Slovenskej republike v súlade so Štandardným postupom na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie - skríningová mamografia a ktoré odporúčame zdravotným poisťovniam pre uzatvorenie zmluvy pre výkon skríningovej mamografie:

  1. MRI,s.r.o., Starohájska 2, 917 01 Trnava

  2. Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

  3. Preventívne centrum OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava

  4. Rádiologická klinika OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava

  5. JESSENIUS diagnostické centrum, a.s., Špitálska 6, 949 01 Nitra

  6. Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

  7. Rádiologická klinika,s.r.o., K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín

  8. Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad

  9. Ľubovnianska nemocnica,n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

  10. Nemocničná a.s., Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky

Dátum aktualizácie: 3. júla 2019