aktualizácia: 15. apríla 2024

Názov a adresa skríningového mamografického pracoviska

Telefonický kontakt pre objednanie

Mailový kontakt na objednanie
Webová stránka

Iné

Banská Bystrica
AGEL Mammacentrum
sv. Agáty a.s.
Tibora Andrašovana 46,
974 01 Banská Bystrica

048/4204 911
048/4204 912

skrining@mmc.agel.sk
mammacentrum.agel.sk

 

Bratislava
Ružinovská poliklinika, a.s.,
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

02/48279 325

www.rpas.sk/ambulancia/
radiologicke-oddelenie_13

Objednávanie počas pracovných dní v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod.

Bratislava
II. rádiologická klinika LFUK
a OÚSA, Heydukova 10,
812 50 Bratislava

02/32249 797

 

rdg.recepcia@ousa.sk

 

Objednávanie buď e-mailom alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 12:00 hod. do 14:00 hod.

Liptovský Hrádok
SVALZY,s.r.o,
J.D. Matejovie 542,
033 80 Liptovský Hrádok

044/5209 265
044/5209 234

mamohradok@gmail.com

Objednávanie počas pracovných dní telefonicky v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod.

Malacky
Nemocničná a.s.,
Duklianskych hrdinov 34,
901 22 Malacky

034/2829 800

rtg.evidencia@nemocnicna.sk

 

Nitra
JESSENIUS diagnostické centrum, a.s.,
Špitálska 6, 949 01 Nitra

0903 774 400

mmg-skrining@jessenius.sk

 

Poprad
Nemocnica Poprad, a.s.,
Banícka 803/28, 058 45 Poprad

052/7125 405

rdglab@nemocnicapp.sk

Objednávanie počas pracovných dní telefonicky alebo osobne v čase od 7:30 hod. do 15:15 hod.

Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov,
Hollého 14, 081 81 Prešov

051/7011 633
051/7011 560

mamocentrumpo@fnsppresov.sk

Objednávanie počas pracovných dní telefonicky od 13:00 hod. do15:00 hod. alebo osobne od 7:00 hod. do 14:30 hod.

Prievidza
Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o.,
Hviezdoslavova 3,
971 01 Prievidza

046/5407 557

info@sonomamo.sk

Objednávanie počas pracovných dní telefonicky od 11:00 hod. do. 15:00 hod. alebo osobne od. 7:00 do 14:45 hod.

Ružomberok
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN,
ul.gen.Miloša Vesela 21,
034 01 Ružomberok

044/4382 729

 

 

Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica,n.o.,
Obrancov mieru 3,
064 01 Stará Ľubovňa

052/4317 291

rdg@lubovnianskanemocnica.sk

 

Trenčín
Rádiologická klinika,s.r.o.,
K dolnej stanici 18,
911 01 Trenčín

0917 313 323

ambulancia@radiology.sk

Objednávanie počas pracovných dní telefonicky od 11:00 hod. do 15:15 hod.

Trenčín
FN Trenčín,
Legionárska 594/28,
911 01 Trenčín

032/6566 860 
032/6566 383

 

 

Trnava
MRI, s.r.o.,
Starohájska 2, 917 01 Trnava

033/3813 091

mamoscreening@izd-tt.sk

 

Trnava
Fakultná nemocnica Trnava,
A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

033/5938 959 
033/5938 975

www.objednatvysetrenie.sk

Mamografia a sonografia prsníkov FN Trnava

Košice
Mamodiagnostické centrum,
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.,
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca

 

www.nemocnicakosicesaca.agel.sk

 

 

Dolný Kubín
DONsP MUDr. Ladislava Nádašiho-Jégeho,
Nemocničná 1944/10,
026 01 Dolný Kubín

043/5801 248

www.mamografia@donsp.sk

Rádiologické oddelenie, detašované pracovisko mamografické a stereotaktické

Nové Zámky
FNsP Nové Zámky,
Slovenská 11/A,
940 34 Nové Zámky

035/6912 641

objednanie.mamo@nspnz.sk

 

Topoľčany
Mamografická a sonografická ambulancia Topoľčany,
MUDr. Lisánska,
Moyzesova 1333/1A,
955 01 Topoľčany

0917 793 586
038/3811 301

amb.lisanska@zoznam.sk

 

Topoľčany
PentaHospitals
Nemocnica Topoľčany, a.s.
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

038/3824 287

www.pentahospitals.sk/ oddelenie/
radiodiagnosticke-topolcany/

 

Lučenec
SOMATO, mamografické pracovisko
Poliklinika Q Rúbanisko II/77,
984 01 Lučenec

0948 255 348

www.somato.sk/mamograficka-
ambulancia-lucenec/

 

Bardejov
NsP sv. Jakuba n.o.,
Sv. Jakuba 21, 
085 01 Bardejov

054/4788 257

 mmgnspbj@nsp-bardejov.sk

 

​​​