aktualizácia: 27.septembra 2023

Názov a adresa skríningového mamografického pracoviska Telefonický kontakt pre objednanie Mailový kontakt na objednanie
Webová stránka
Iné
Banská Bystrica
Mamma centrum Sv. Agáty Banská Bystrica, a.s., T. Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica
048/4204 911 skriningmmc@svetzdravia.com  
Bratislava   Poskytovateľom skríningovej mamografie je II. rádiologická klinika LFUK a OÚSA so sídlom na OÚSA Heydukova 10, 812 50 Bratislava, ktorá disponuje dvoma preverenými skríningovými mamografickými pracoviskami, a to Mamografické pracovisko č. 1 a Mamografické pracovisko č. 2. Prosíme klientky pri objednávaní sa na skríningovú mamografiu preferovať e-mail: mmg.skrining@ousa.sk aj vzhľadom na skutočnosť, že II. rádiologická klinika distribuuje klientky na dve rovnocenné pracoviská podľa svojich prevádzkových kapacít. Dátum, čas a miesto výkonu skríningovej mamografie bude klientke oznámené v mailovej odpovedi. V pracovných dňoch v prípade nemožnosti e-mailového kontaktovania treba telefonovať na uvedené telefónne čísla.
Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava, Pracovisko 1 02/32249 704 mmg.skrining@ousa.sk
Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava, Pracovisko 2 02/32249 458 mmg.skrining@ousa.sk
Liptovský Hrádok
SVALZY,s.r.o, J.O. Matejovie 542, 033 80 Liptovský Hrádok
044/5209265
044/5209234
mamohradok@gmail.com  
Malacky
Nemocničná a.s., Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky
034/2829800 rtg.evidencia@nemocnicna.sk  
Nitra
JESSENIUS diagnostické centrum, a.s., Špitálska 6, 949 01 Nitra
903 791 139 mmg-skrining@jessenius.sk  
Poprad
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
052/7125 405 kuskova.g@nemocnicapp.sk  
Prešov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14, 08181 Prešov
051/7011633
051/7011560
mamocentrumpo@fnsppresov.sk počas pracovných dní: telefonicky od 13.00-15.00 hod, osobne: 7.00-14.30
Prievidza
Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
046/5407557 info@sonomamo.sk počas pracovných dní: telefonicky od 11.00-15.00 hod, osobne: 7.00-14.45 
Ružomberok
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, ul.gen.Miloša Vesela 21, 03401 Ružomberok
044/4382729    
Stará Ľubovňa
Ľubovnianska nemocnica,n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
052/4317 291 rdg@lubovnianskanemocnica.sk  
Trenčín  
Rádiologická klinika,s.r.o., K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín 917 313 323 ambulancia@radiology.sk telefonicky v pracovné dni od 11.00- 15.15 hod

 

FN Trenčín, Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín 032/6566860 
032/6566383
   
Trnava  
MRI, s.r.o., Starohájska 2, 917 01 Trnava 033/381 3091 mamoscreening@izd-tt.sk  
Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava 033/5938959 
033/5938975
www.objednatvysetrenie.sk Mamografia a sonografia prsníkov FN Trnava 
Košice
Mamodiagnostické centrum, Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca 
  https://nemocnicakosicesaca.agel.sk  
Dolný Kubín
DONsP MUDr. Ladislava Nádašiho-Jégeho, Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín
  www.mamografia@donsp.sk  
Rádiologické oddelenie, detašované pracovisko mamografické a stereotaktické
Nové zámky
FNsP Nové zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové zámky
035/691 2641 objednanie.mamo@nspnz.sk  
Topoľčany
Mamografická a sonografická ambulancia Topoľčany, MUDr. Skladaná Lisánska, Moyzesova 1333/1A, Topoľčany
0917 793 586
038/3811301
amb.lisanska@zoznam.sk  

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

038/3824 287   web stránka: https://www.procare.sk/oddelenie/radiodiagnosticke-topolcany/
Lučenec
SOMATO, mamografické pracovisko
Poliklinika Q Rúbanisko II/77 Lučenec, prízemie
0948 255 348   web stránka: http://somato.sk/mamograficka-ambulancia-lucenec/
Bardejov
NsP sv. Jakuba n.o., Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
054 4788 257  mmgnspbj@nsp-bardejov.sk