1. MRI,s.r.o., Starohájska 2, 917 01 Trnava
 2. Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
 3. Preventívne centrum OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
 4. Rádiologická klinika OÚSA, Heydukova 10, 812 50 Bratislava
 5. JESSENIUS diagnostické centrum, a.s., Špitálska 6, 949 01 Nitra
 6. Sv.Vincent – rádiológia, s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
 7. Rádiologická klinika,s.r.o., K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín
 8. Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
 9. Ľubovnianska nemocnica,n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa
 10. Nemocničná a.s., Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky
 11. Mamma centrum Sv.Agáty Banská Bystrica, a.s., T. Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica
 12. Medicínske centrum spol.,s.r.o., Fatranská 5, 94901 Nitra
 13. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14, 08181 Prešov
 14. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN, ul.gen.Miloša Vesela 21, 03401 Ružomberok
 15. SVALZY,s.r.o, J.O. Matejovie 542, 033 80 Liptovský Hrádok
 16. FN Trenčín, Legionárska 594/28, 911 01 Trenčín

 

Dátum aktualizácie: 4. 11. 2019