Preverené mamografické pracoviská, ktoré odporúčame zaradiť do mamografického skríningu a zazmluvniť zdravotnými poisťovňami:

 1. Preventívne centrum OÚSA, Bratislava
 2. Nemocničná a.s., Malacky
 3. Sv. Vincent - rádiológia, s.r.o., Prievidza
 4. FN s poliklinikou Nové Zámky
 5. JESSENIUS - diagnostické centrum a.s., Nitra
 6. Rádiologická klinika,s.r.o., K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín
 7. Rádiologická klinika OÚSA, Bratislava – vyššie doriešujúce pracovisko

Preverené mamografické pracoviská, ktoré odporúčame zaradiť do mamografického skríningu s podmienkou a zazmluvniť zdravotnými poisťovňami po odstránení zistených nedostatkov:

 1. MRI,s.r.o., Starohájska 2, 917 01
 2. Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
 3. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14, 08181 Prešov
 4. NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., Špitálska 2, 071 01 Michalovce
 5. Vranovská nemocnica, a.s. , M.R.Štefánika 187/177, Vranov nad Topľou
 6. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s., Veľkoblahovská 23, 929 01Dunajská Streda
 7. MammacentrumSv.Agáty Banská Bystrica, a.s., T. Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica
 8. Novamed,s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica
 9. Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
 10. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. , Jánskeho 1 , 05201 Spišská Nová Ves
 11. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina
 12. UNB, Ružinovská 6, 82606 Bratislava
 13. Medicínske centrum spol.,s.r.o., Fatranská 5, 94901 Nitra
 14. Fakultná nemocnica Trnava, A.Žarnova 11, 917 75 Trnava
 15. Poliklinika centrum, s.r.o., Brigádnicka 2, 040 01 Košice
 16. Ľubovnianska nemocnica,n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

Dátum aktualizácie:  1. apríla 2019