Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so všetkými nemocnicami, v ktorých lekári podali výpovede, zriadilo pre pacientov telefonické informačné linky. HOTLINE linka bude  v každej nemocnici fungovať 24 hodín denne. Linky začnú  fungovať od stredy 30. novembra od 12.00 hod.  Pacienti sa môžu priamo v konkrétnej nemocnici informovať o stave svojej plánovanej operácie, o vývoji situácie a zabezpečení poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Súčasne budú posilnené aj linky pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby  155.

Zoznam HOTLINE liniek pre pacientov

Názov

telefón

Ministerstvo zdravotníctva SR

02/59373200

Nemocnica Ružinov

02/48234955, 988; 0917913959

Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda

02/68672885, 2999; 0905481009

Nemocnica Akad. L. Dérera

02/59542277, 2186; 0917913962

Nemocnica Staré Mesto

02/57290379, 320, 322; 0917913963

Nemocnica Poprad, a. s.

052/7125525, 310

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

048/4726550 - interné
048/4726573 - chirurgia

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

02/59371566

Detská FN Košice

0910 900 561

Fakultná nemocnica Nitra

0904 265 526

Fakultná nemocnica Trenčín

032/6566250

Fakultná nemocnica Trnava

033/5938106

FNsP F.D. Roosvelta, B. Bystrica

0917 714 909

FNsP Nové Zámky

035/6912736

FNsP Žilina

041/5110370

FNsP J.A.Reimana Prešov

051/7011111

Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany

033/7955201

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

054/4788665

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

055/6153056
0905 217 502

Národný ústav TPCHaHCH Vyšné Hágy

052/4414111 – stála služba
052/4414413

ForLife, n.o., Komárno

0915 791 178

HNsP Trstená

043/5307211

KNsP Čadca

041/4604111

LNsP Liptovský Mikuláš

044/5563502 - dnes (28. 11. 2011) do 15.00 hod.
044/5563327 - od 15.00 hod.

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého,
Dolný Kubín

043/5801460 - interná príjmová ambulancia
043/5801253 - chirurgická príjmová ambulancia

NsP Levice

036/6379181, 183

NsP Považská Bystrica

042/4304111, 112

NsP Spišská Nová Ves

053/4199111

NsP Topoľčany

038/5351111

NsP Prievidza (Bojnice)

046/5112175

ÚVN SNP Ružomberok

044/4382626

Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa

0911 480 786

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Šahy, n. o. 

036/7565688