Pri výpočte konečnej ceny lieku prepočítanej na štandardnú dávku liečiva sa postupuje nasledovne:

a) Za rozhodujúcu sa považuje najnižšia konečná cena lieku prepočítaná na štandardnú dávku liečiva v rámci posudzovanej referenčnej skupiny.

b) Za referenčnú skupinu sa považuje skupina liekov, ktoré obsahujú rovnaké liečivo alebo kombináciu liečiv, rovnaké množstvo liečiva v jednej dávke, majú rovnakú cestu podania a rovnakú liekovú formu. Počet dávok v jednom balení lieku nie je pre určenie referenčnej skupiny rozhodujúci.

c) Viaceré „riadky“ Zoznamu liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré sa odlišujú výhradne počtom dávok v balení lieku (uvádza sa v zátvorke) zodpovedajú jednej referenčnej skupine.

Príklad:

Názov Doplnok ŠDL počet Konečná c. Konečná cena
za 1 ŠDL
Liečivo ABC p.o. 40 mg (14 ks)      
Liek 001 doplnok 001 14,000 4,800 0,3429
Liek 002 doplnok 002 14,000 11,070 0,7907
Liečivo ABC p.o. 40 mg (28-30 ks)
Liek 003 doplnok 003 28,000 3,230 0,1154
Liek 004 doplnok 004 28,000 3,570 0,1275
Liečivo ABC p.o. 40 mg (60 ks)
Liek 005 doplnok 005 60,000 7,680 0,1280
Liečivo ABC p.o. 40 mg (100 ks)
Liek 006 doplnok 006 100,000 12,760 0,1276

Lieky 001 až 006 predstavujú skupinu liekov, ktoré zodpovedajú jednej referenčnej skupine. Počet dávok v jednom balení lieku nie je pre určenie referenčnej skupiny rozhodujúci. Najlacnejším liekom pri prepočte konečnej ceny lieku na štandardnú dávku liečiva je v rámci posudzovanej referenčnej skupiny Liek 003. Podmienkou pre spracovanie žiadosti alebo cenového návrhu tzv. zrýchlenou procedúrou je navrhovaná konečná cena lieku prepočítaná na štandardnú dávku liečiva, ktorá je minimálne o 10 % nižšia ako konečná cena Lieku 003 prepočítaná na štandardnú dávku liečiva.