Na Ministerstve zdravotníctva SR sa v stredu 30. marca 2016 uskutoční Informačný deň o Rezidentskom programe. Podujatie sa začne o 13:00 hod. v kongresovej sále MZ SR a je určené najmä študentom lekárskych fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave. Do diskusie sa môžu zapojiť aj súčasní rezidenti a všetci záujemcovia o program.

Pozvánka:
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Rezidentsky_program/20160330-Pozvanka_na_informacny_den.pdf