​Analytici Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva získali ocenenie Úradnícky čin roka v kategórii ústredná štátna správa za porovnávanie cien zdravotníckych nákupov.
IZP od roku 2016 porovnáva ceny nákupov nemocníc v pôsobnosti MZ SR. Projekt sa od roku 2016 postupne zo zdravotníckej techniky rozšíril aj na lieky a špecializovaný zdravotnícky materiál. „Od tohto roku je proces digitalizovaný a všetko obstarávanie je podávané cez portál, ktorý automaticky kontroluje veľkú časť nákupov samostatne - bez potrebnej kontroly ľudí. Týmto sme aj výrazne zlepšili transparentnosť a udržateľnosť celého procesu,“ uviedol generálny riaditeľ IZP Martin Smatana.
Ministerstvo zdravotníctva v rámci projektu spustilo viaceré centrálne nákupy – viac ako 20 CT prístrojov, 16 lineárnych urýchľovačov, vyše 8-tisíc postelí, infúzne pumpy a desiatky iných prístrojov. Ako zdôraznil generálny riaditeľ IZP, celkovo sa od roku 2016 podarilo ušetriť takmer 60 miliónov eur, z čoho sedem miliónov bolo práve za porovnávanie zdravotníckej techniky.
Organizátorom projektu Úradnícky čin roka je Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle. Záštitu nad ním prevzali Úrad vlády SR, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Rada pre štátnu službu.
 
Analytici Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR získali ocenenie Úradnícky čin roka v kategórii ústredná štátna správaAnalytici Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR získali ocenenie Úradnícky čin roka v kategórii ústredná štátna správa