​Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR rozšírili laboratórnu diagnostiku nového koronavírusu.
Dnes na Slovensku pribudli zatiaľ dva nové prípady nákazy, celkovo máme 63 pozitívnych prípadov. Jeden pozitívny prípad je z Trnavy, druhý z Trenčína. Okrem toho bolo ďalších 107 vzoriek s negatívnym výsledkom.
 
Vzorky od pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 vyšetruje okrem Národného referenčného centra pre chrípku na ÚV SR aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a testy sa robia už aj v Košiciach. Do konca týždňa by mala laboratórna diagnostika odštartovať aj v Trenčíne. 
 
 „Testovacie kapacity  posilňujeme z dôvodu pribúdajúceho počtu vzoriek a z dôvodu zabezpečenia lepšej dostupnosti laboratórnej diagnostiky nového koronavírusu. Laboratóriá  úradov verejného zdravotníctva v Bratislave, v Košiciach a v Banskej Bystrici sú schopné spolu denne vyšetriť približne 400 vzoriek,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR.
 
„Rozšírením laboratórnej diagnostiky nového koronavírusu na ďalšie pracoviská úradov verejného zdravotníctva sa zvýši šanca väčšieho záchytu ochorenia COVID-19, čo našim epidemiológom v teréne zabezpečí podchytenie väčšieho množstva ohnísk s následkom úspešnej eliminácie rizika šírenia ochorenia,“  doplnil hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas s tým, že po zapojení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne bude počet vyšetrených vzoriek za deň ešte vyšší.
 
Rozšírením testovacích kapacít sa zároveň skráti doba čakania na výsledky, keďže sa tak, ako doteraz, nebudú všetky vzorky posielať do bratislavského Národného referenčného centra pre chrípku na ÚVZ SR.
 
K posilneniu testovacích kapacít na úradoch verejného zdravotníctva SR sa ponúkol Virologický ústav Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV). Kapacita pri nasadení Trenčína a SAV bude až 700 vyšetrených vzoriek denne. Rezort komunikuje vo veci zapojenia sa do koordinovanej štátom riadenej laboratórnej diagnostiky nového koronavírusu aj s komerčnými laboratóriami.