​„Nový koronavírus 2019-nCoV nebol k 28.1.2020 potvrdený u žiadnej osoby na Slovensku. Výsledky laboratórnych vyšetrení u troch osôb s podozrením na ochorenie spôsobené novým koronavírusom boli negatívne,“ povedal predseda vlády SR poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Peter Pellegrini.
 
V čase, keď krajiny hlásia podozrenia a potvrdené prípady ochorenia spôsobené novým koronavírusom 2019-nCoV, prebieha v európskom regióne chrípková sezóna. Ochorenie spôsobené novým koronavírusom sa prejavuje príznakmi podobnými klasickým respiračným ochoreniam – horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, ochorenie môže prerásť až do zápalu pľúc.
 
V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa nový koronavírus nachádza, respektíve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou pravdepodobnosťou o klasickú chrípku či prechladnutie, a preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v prípade klasického respiračného ochorenia vrátane chrípky je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.
 
Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu vo výskyte nového koronavírusu podrobne sledujú. Cesty do oblastí zasiahnutých novým koronavírusom verejnosti odporúčajú zvážiť. Kľúčové rezorty na Slovensku vykonávajú všetky potrebné preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany zdravia ľudí a preverujú pripravenosť jednotlivých rezortných zložiek v prípade riešenia krízových situácií.
 
ODPORÚČANIA PRE OSOBY, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ, RESP. SA VRÁTILI Z OBLASTÍ ZASIAHNUTÝCH KORONAVÍRUSOM: - dodržiavať prísnu osobnú hygienu, najmä dôkladné umývanie rúk a hygienu potravín, - vyhýbať sa preplneným miestam a miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat v zasiahnutých ázijských oblastiach, - 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav, - v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.
 
V súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCoV, bude Úrad verejného zdravotníctva SR priebežne aktualizovať vydávané informácie a poskytovať ich odbornej i laickej verejnosti.
Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň dáva do pozornosti činnosť Call centra s nepretržitou prevádzkou, odborníci tam odpovedajú na otázky týkajúce sa nového koronavírusu. Ľudia môžu odborníkov kontaktovať cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk ako aj na telefónnom čísle 0917 222 682. V súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCoV, bude Úrad verejného zdravotníctva SR priebežne aktualizovať vydávané informácie a poskytovať ich odbornej i laickej verejnosti.