​Na Slovensku pribudlo ďalších 11 pozitívnych prípadov nákazy ochorením COVID-19 (koronavírus). Aktuálne je na Slovensku 21 pozitívnych prípadov, celkovo 832 vzoriek bolo negatívnych.
 
Prvých šesť prípadov bolo zistených v Bratislave, ide o ľudí, ktorí žijú alebo pracujú v Bratislave. Dvaja sú hospitalizovaní na KIGM v Univerzitnej nemocnici Bratislava, štyria sú v domácej izolácii. Tri z potvrdených prípadov boli v kontakte s učiteľkou v materskej škôlke v Bratislave s pozitívnou diagnózou.  Ide o ženu, ktorá bola hospitalizovaná s príznakmi, vrátane horúčky, zimnice a suchého kašľa. Ďalšie dve ženy, ktoré boli v kontakte s učiteľkou v škôlke, mali pozitívne testy, ale nebola u nich potrebná hospitalizácia. Ďalším prípadom je muž z Bratislavy, ktorý pricestoval z Miami a je hospitalizovaný so zápalom pľúc. Pozitívne testy mala aj žena, ktorá bola v rakúskom Linzi a muž z Bratislavy, ktorý bol v kontakte s priateľkou s potvrdeným koronavírusom. Obaja sú v domácej karanténe.
 
Neskôr pribudlo ďalších päť prípadov. Ide o ženu z Bratislavy, ženu z Hviezdoslavova a muža z Vysokej pri Morave. Sú v domácej karanténe a vo všetkých troch prípadoch išlo kontakt s pozitívnymi prípadmi. V Bratislave je hospitalizovaný muž z Humeného, ktorý má cestovateľskú anamnézu. V trenčianskej nemocnici je hospitalizovaná ďalšia pacientka, pôvod nakazenia je v štádiu prešetrovania.

Vláda SR od 12. marca od 6.00 hod vyhlásila mimoriadnu situáciu na Slovensku pre hrozbu šírenia vírusu COVID-19 (koronavírus). Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19. Nie sú pri nej dotknuté a ani obmedzené žiadne práva občanov.
 
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje podľa Ministerstva vnútra SR pre potreby štátnych orgánov, aby mohli byť napríklad vykonávané záchranné práce pri živelných pohromách, použité sily a prostriedky z územia, kde bola vyhlásená mimoriadna situácia, použité zložky integrovaného záchranného systému vo väčšom rozsahu a podobne. Mimoriadna situácia je podľa MV nástrojom pre rýchlejšie zabezpečenie potrebného materiálu od spoločností a firiem, ktoré ním disponujú. Ide o materiál, ktorý je potrebný pre výkon záchranárskych prác alebo zabezpečenie ochrany obyvateľstva. V tomto konkrétnom prípade ide o zdravotnícky materiál a prístroje, ktoré zvýšia kapacity SR pre účinnejšiu ochranu zdravia obyvateľstva v súvislosti s ochorením COVID-19.