​Niektoré štáty Európskej únie hlásia prípady výskytu koronavírusu 2019-nCOV. Na Slovensku doteraz nebolo ochorenie nazvané COVID-19 (nový koronavírus) potvrdené ani v jednom z hlásených podozrení. „Celkovo bolo laboratórne vyšetrených 41 osôb s podozrením na ochorenie spôsobené novým koronavírusom s cestovateľskou anamnézou a klinickými symptómami, všetky výsledky boli negatívne,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini,  poverený vedením ministerstva zdravotníctva
 
Prvé vzorky pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 (nový koronavírus) boli zasielané na vyšetrenie do Nemecka. Od 3. februára 2020 sa laboratórna diagnostika nového koronavírusu vykonáva aj na Slovensku. Vyšetrovanie vzoriek prebieha v Národnom referenčnom centre pre chrípku zriadenom na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v Bratislave (ÚVZ SR).
 
„Výsledky laboratórnych vyšetrení tak poznáme skôr, do niekoľkých hodín, ako keď boli zasielané do berlínskeho laboratória, ktoré si stanovilo predpokladaný časový horizont 48 hodín, uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas s tým, že ÚVZ SR bude s virologickým inštitútom na Charité univerzite medicíny v Berlíne spolupracovať i naďalej. V prípade, že vzorky budú pozitívne na nový koronavírus, zašleme ich do berlínskeho laboratória na potvrdenie.
 
Na pokyn predsedu vlády Petra Pellegriniho, ktorý vedie ministerstvo zdravotníctva, rezort uvoľnil finančné prostriedky pre ÚVZ SR na nákup ďalšieho laboratórneho prístrojového vybavenia s cieľom zlepšiť možnosti laboratórnej diagnostiky vírusových a mikrobiálnych ochorení.
 
„Obstarávaná vysokošpecializovaná prístrojová technika doplní už existujúcu prístrojovú techniku, čím sa zlepšia možnosti laboratórnej diagnostiky nielen pre nový koronavírus, ale aj pre široké spektrum vírusových aj mikrobiálnych ochorení,“ uviedol premiér Peter Pellegrini. Prístrojová technika by ÚVZ SR mohla byť dodaná v druhej polovici februára 2020.
 
V súvislosti s koronavírusom sa prijímajú stále nové opatrenia. Prioritou zostáva, aby bol pacient podozrivý z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom (klinické symptómy a cestovateľská anamnéza)  okamžite diagnostikovaný a zamedzilo sa tak možnému šíreniu vírusu. Aj preto hlavný hygienik SR Ján Mikas zaslal aktualizované usmernenie všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR a kľúčovým rezortom s cieľom informovať zdravotnícke zariadenia o správnom manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie, vrátane postupu na laboratórnu diagnostiku ochorenia a odberu biologického materiálu. Vo fakultných nemocniciach sa tiež uskutočnili modelové cvičenia zamerané na zistenie osoby podozrivej z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom.
 
Rezort zdravotníctva nezanedbáva ani informovanosť občanov, v spolupráci s ÚVZ SR zriadil nepretržité call centrum vo všetkých regiónoch Slovenska. Odborníci na telefonických linkách poskytujú informácie k aktuálnej situácii týkajúcej sa výskytu nového koronavírusu či odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú v oblastiach, respektíve sa vrátili z krajín, v ktorých sa výskyt nového koronavírusu potvrdil.
 
V súčasnosti v rámci Call centra funguje deväť telefonických liniek, ktoré sú prístupné pre verejnosť 24 hodín sedem dní v týždni:
 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
 
e-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk