Dátum aktualizácie: 23.01.2017 časti A a I
Dátum aktualizácie: 24.01.2017 časť B
Dátum aktualizácie: 26.01.2017 časti A , I a doplnené o Zoznam liekov bez DOPLATKOV
Dátum aktualizácie: 13.02.2017 časti A a I

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky201702.zip 

Zoznam liekov bez DOPLATKOV

Zoznam_liekov_bez_DOPLATKOV.xls 

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_02_2017.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_02_2017.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_02_2017.xls