Dátum aktualizácie: 26.9.2018 časti A, B, C, H a I
Dátum aktualizácie: 27.9.2018 časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 28.9.2018 časti A, B, I, H a doplnennie o zoznam liekov bez doplatkov
Dátum aktualizácie: 28.9.2018 - doplnené o odhad vplyvov
Dátum aktualizácie: 4.10.2018 9:52 časť  B
Dátum aktualizácie: 5.10.2018 13:40 časti A a I
Dátum aktualizácie: 8.10.2018 Dátum aktualizácie: 23.10.2018 17:23 časť  B13:03 časť  B
Dátum aktualizácie: 9.10.2018 14:55 časti A a I
Dátum aktualizácie: 18.10.2018 13:20 časti A a I
Dátum aktualizácie: 23.10.2018 17:23 časť  B
Dátum aktualizácie: 24.10.2018 13:27 časť  B
Dátum aktualizácie: 25.10.2018 14:52 časť  B

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky201810.zip 

zoznam liekov BEZ DOPLATKOV

zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV_01_10_2018.xls 

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_10_2018.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2018.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_10_2018.xls 

odhad vplyvov

odhad_vplyvov.rtf