Dátum aktualizácie: 12.12.2018 10:45h časť B
Dátum aktualizácie: 20.12.2018 10:42h časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 02.01.2019 12:42h doplnené o zoznam liekov BEZ DOPLATKOV
Dátum aktualizácie: 02.01.2019 15:22h Časť B – indikačné obmedzenia
Dátum aktualizácie: 11.01.2019 13:10h doplnené o odhad vplyvov

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky201901.zip 

Zoznam liekov BEZ DOPLATKOV k 1.1.2019 zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV_k_01_01_2019.xls

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_01_2019.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_01_2019.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_01_2018.xls 

Odhad vplyvov

odhad_vplyvov.rtf