Dátum aktualizácie: 21.3.2019 13:43 časti A, B a I a doplnené o zoznam liekov bez doplatkov
Dátum aktualizácie: 22.3.2019 7:42 časť B
Dátum aktualizácie: 25.3.2019 10:17 časti A a I
Dátum aktualizácie: 27.3.2019 8:32 časti A a I
Dátum aktualizácie: 28.3.2019 14:44 časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 2.4.2019 9:28 časti A a I
Dátum aktualizácie: 3.4.2019 12:35 časti A a I
Dátum aktualizácie: 4.4.2019 10:37 zoznam liekov bez doplatkov
Dátum aktualizácie: 9.4.2019 14:31 zoznam liekov bez doplatkov
Dátum aktualizácie: 30.4.2019 9:49 doplnené o odhad vplyvovI

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky201904.zip 

zoznam liekov BEZ DOPLATKOV

zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV_k_01_04_2019.xls 

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_04_2019.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_04_2019.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_03_2018.xls 

odhad vplyvov

odhad_vplyvov.rtf