Dátum aktualizácie: 23. 10. 2019 9:20 časť B
Dátum aktualizácie: 29. 10. 2019 14:04 časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 30. 10. 2019 14:39 časti A a I 
Dátum aktualizácie: 31. 10. 2019 15:47 doplnené o zoznam liekov BEZ DOPLATKOV
Dátum aktualizácie: 16. 11. 2019 10:39 časť B (indikačné obmedzenie) 

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky201911.zip 

zoznam liekov BEZ DOPLATKOV

zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV_k_01_11_2019 

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_11_2019.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_11_2019.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_11_2019.xls