Dátum aktualizácie: 17.12.2019 6:37 časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 18.12.2019 13:40 časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 19.12.2019 13:13 doplnené o zoznam liekov bez doplatkov
Dátum aktualizácie: 8.1.2020 15:10 časti A a I
Dátum aktualizácie: 10.1.2020 10:54 doplnené o odhad vplyvov
Dátum aktualizácie: 14.2.2020 10:58 časti A, B a I

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky202001.zip 

zoznam liekov BEZ DOPLATKOV

zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV_k_01_01_2020.xls 

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_01_2020.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_01_2020.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_01_2020.xls 

Odhad vplyvov

odhad_vplyvov.rtf